Samenwerking in de diabetische voetzorg

Kwalitatieve voetverzorging is belangrijk om complicaties aan de voeten van de patiënt en de hoge kosten daarvan te voorkomen. Met name in de preventie is veel winst te behalen. Uit de praktijk blijkt dat multidisciplinaire samenwerking op langere termijn gunstige resultaten geeft voor de voet van een diabetespatiënt.

Op deze pagina vind je informatie over de samenwerking in de diabetische voetzorg. De twee documenten zijn het resultaat van landelijke projecten over de multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera. Ook kun je filmpjes bekijken waarin Podotherapeuten en Medisch pedicures vertellen over hun samenwerking.