Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking in de diabetische voetzorg

Op deze pagina staan twee producten die het resultaat zijn van landelijke projecten over de multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera.

Kwalitatieve voetverzorging is belangrijk om complicaties aan de voeten van de patiënt en de hoge kosten daarvan te voorkomen. Met name in de preventie is veel winst te behalen. Uit de praktijk blijkt dat multidisciplinaire samenwerking op langere termijn gunstige resultaten geeft voor de voet van een diabetespatiënt.

Daarbij kwam het feit dat de voetzorg voor diabetespatiënten jarenlang vergoed is uit de aanvullende verzekering. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft in 2010 echter een rapport uitgebracht getiteld ‘Voetzorg voor mensen met Diabetes Mellitus’. Daarin wordt aangegeven welke onderdelen van de voetzorg behoren tot de te verzekeren zorg van de Zorgverzekeringswet. Als gevolg daarvan komt voetverzorging in de functionele bekostiging.

Bovenstaande redenen waren doorslaggevend om te komen tot samenwerkingsafspraken over de diabetische voetzorg.

Miniatuurvoorbeeld

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera

Het eerste document betreft afspraken voor de eerste en de tweede lijn en is getiteld 'multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera’. Dit project is uitgevoerd door ProVoet, in samenwerking met het Nationaal Actieprogramma Diabetes .

Het resultaat bestaat uit formeel vastgelegde samenwerkingsafspraken met betrekking tot voetverzorging van diabetespatiënten, die geautoriseerd zijn door de betrokken verenigingen. In het document is op inhoud vastgelegd wie wanneer de zorg voor de voeten van een diabetespatiënt in handen heeft en wat deze beroepsbeoefenaar op dat moment mag en kan doen. Niet alleen voor de betrokken beroepsgroepen maar ook voor de patiënt levert dit duidelijkheid op over de eigen voetzorg. Uiteindelijk moet op lokaal niveau op eenvoudige wijze tot samenwerkingsafspraken gekomen kunnen worden. Daarvoor dient dit document als basis.

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera

Zorgmodule 2019

Zorgmodule preventie diabetische voetulcera

Het tweede document is de ‘Zorgmodule preventie diabetische voetulcera 2019’. De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en ProVoet hebben hard gewerkt aan een verbeterde versie van de Zorgmodule. Centraal staan de vijf hoekstenen van zorg voor de diabetische voet en er is duidelijk in kaart gebracht welke taken en verantwoordelijkheden bij welke zorgverlener thuishoren. Uiteraard staat goede zorg voor de patiënt hierbij voorop.

Zorgmodule preventie diabetische voetulcera

Samenvattingskaart Zorgmodule

FAQ