Overslaan en naar de inhoud gaan

Meldingsplicht College Bescherming Persoonsgegevens

Heeft een pedicure meldingsplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens?

Een pedicure valt onder het vrijstellingsbesluit en heeft daardoor géén meldingsplicht bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Als pedicure werk je met persoonsgegevens van jouw cliënten. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) houdt toezicht op de bescherming van persoonsgegevens. Instellingen die werken met persoonsgegevens moeten dit melden bij het CBP. Er zijn echter verschillende vrijstellingen van deze meldingsplicht. Ook de uitvoering van het beroep pedicure valt ook onder het vrijstellingsbesluit. Pedicures hoeven zich daarom niet aan te melden voor registratie bij het CBP.

Pedicures moeten zich dan wel houden aan artikel 13 van het vrijstellingsbesluit. Dat betekent dat je alleen gegevens over iemands gezondheid mag verwerken als dit nodig is voor het goed uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst die je met jouw cliënt afgesloten hebt. Het verstrekken van informatie aan anderen is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de cliënt. Het moet de cliënt dan duidelijk zijn waar de toestemming voor is en wat de gevolgen zijn van het geven van toestemming.

Reclame

Als de persoonsgegevens opgeslagen worden voor reclamedoeleinden dan gelden er een aantal voorwaarden. Zo mag een pedicure persoonsgegevens gebruiken voor reclame in de richting van haar eigen klanten. Het moet dan om reclame gaan die past binnen de normale bedrijfsvoering van de pedicure praktijk.

De pedicure krijgt de persoonsgegevens vooraf van haar klanten. Zij moet dan vooraf de klant informeren over het gebruik ervan voor reclame en hiervoor expliciet toestemming vragen, dit kan bijvoorbeeld bij de intake van een cliënt. Het is handig bij iedere reclamezending steeds aan te geven dat betrokkene kan vragen geen reclame meer toe te zenden. Daartoe heeft de klant ook formeel het zogenaamde verzetrecht (de toestemming intrekken). Als pedicure moet je de gegevens van deze klant dan markeren (non-mailinglist) en binnen vier weken aangeven hoe ervoor wordt gezorgd dat de klant geen reclame meer ontvangt. De persoonsgegevens van deze klant mogen uiteraard nog wel voor andere doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld voor het toezenden van een factuur.