Overslaan en naar de inhoud gaan

Toelichting bij overeenkomst van opdracht - Tijdelijke waarneming

Toelichting bij overeenkomst van opdracht - Tijdelijke waarneming

In deze overeenkomst wordt de opdracht vastgelegd van een pedicure aan een collega-pedicure, voor tijdelijke waarneming. Deze overeenkomst is bijvoorbeeld van toepassing bij  zwangerschapsverlof, ziektevervanging en vakantieverlof. De overeenkomst kan ook in perioden van tijdelijke drukte (bijvoorbeeld zomerdrukte) gebruikt worden.

Voorwaarde bij het sluiten van een overeenkomst voor tijdelijk waarnemen is dat er ‘buiten gezag’ wordt gewerkt. Dit betekent dat er geen hiërarchische verhouding mag zijn tussen beide pedicures. De pedicure neemt werkzaamheden over, maar werkt op eigen wijze onder eigen verantwoordelijkheid. Als er niet buiten gezag wordt gewerkt is er sprake van een situatie die de Belastingdienst beschouwt als een verkapt dienstverband. Je kunt dan voor loonbelasting worden aangeslagen. Het is wel mogelijk om aanwijzingen en instructies te geven, zoals verwoord in artikel 2.4

Toelichting op artikel 2.4
Opdrachtnemer kan volledig zelfstandig de voetbehandeling uitvoeren. Opdrachtgever geeft geen aanwijzingen en instructies ten aanzien van het uitvoeren van de behandeling. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer wel instrueren over de regels in de praktijk ten aanzien van verslaglegging en de patiëntenadministratie.

Als je wijzigingen aanbrengt buiten de daarvoor bedoelde kaders is het van belang dat je de aard van de overeenkomst niet aanpast. Twijfel je hier aan, neem dan contact op met een jurist of de Belastingdienst. Binnen de kaders van de overeenkomst mogen wijzigingen aangebracht worden, zolang ze in lijn zijn met hoe de overeenkomst bedoeld is.

Als je gaat werken volgens deze door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst, is het belangrijk dat dit duidelijk wordt vastgelegd. Daarvoor kan in de overeenkomst de volgende tekst worden opgenomen: “Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 15-07-2016 onder nummer 9051659893-1-0 beoordeelde overeenkomst.”

Deze overeenkomst is bedoeld voor tijdelijke periodes van waarneming. Gaat je voor langere periode een samenwerkingsverband aan, dan kan een jurist je informeren over de verschillende mogelijkheden, constructies en consequenties.