Overslaan en naar de inhoud gaan

Richtlijnen en (Beroeps)Code

Richtlijnen en (Beroeps)Code

In de voetverzorgingsbranche kennen we een aantal richtlijnen.

De Beroepscode (medisch) pedicure

De Beroepscode voor de (medisch) pedicure is in 2016 ontwikkeld en is een logische stap in de ontwikkeling van het beroep pedicure en medisch pedicure. Het document beschrijft hoe het professionele handelen eruit ziet. De Beroepscode is ontwikkeld op initiatief van ProVoet en bevat waarden en normen voor een goede beroepsuitoefening. De pedicure en medisch pedicure kan op de Beroepscode terugvallen als zij/ hij twijfelt over hoe te handelen in een lastige situatie. Daarnaast kan het goed zijn om weer eens stil te staan bij wat wel en niet past binnen bepaalde situaties.

Miniatuurvoorbeeld

Casussen

Bekijk de casussen die zijn gemaakt om je inzicht te geven in de beroepscode.

Film beroepscode
Er is een filmpje waarin we aan de hand van een aantal voorbeelden laten zien wat je in de praktijk aan de beroepscode kunt hebben. Bekijk het filmpje over de beroepscode.

Bekijk de Beroepscode (medisch) pedicure

De Code van het voetverzorgingsbedrijf

Voor alle pedicures is er de ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf’. Deze Code is geïnitieerd door het HBA (het HoofdBedrijfschap van Ambachten) opgesteld en tot 2018 beheerd door het CvAE. ProVoet heeft toen de Code van het voetverzorgingsbedrijf overgenomen.  Hieronder kun je de Code downloaden en inzien. De Code is een praktische gids voor een beter bedrijf en in die vorm een branchestandaard én een Arbocatalogus. Het is een bundeling van alle relevante wet- en regelgeving, aangevuld met branche specifieke richtlijnen en adviezen. Omdat de Code uit 2009 stamt, start ProVoet in 2018 een project om deze volledig te actualiseren. Zodra de nieuwe versie klaar is (verwachting: voorjaar 2020), zullen we die hier ter beschikking stellen.

Het doel van de Code is het ondernemerschap en de bedrijfsvoering in de pedicurebedrijven naar een hoger niveau te tillen. Dit wordt gerealiseerd door:

 • Wet- en regelgeving te vertalen en te interpreteren;
 • Ontwikkelen van brancherichtlijnen (bijvoorbeeld voor arbo en veiligheid);
 • En deze ‘kort en krachtig’ presenteren aan de beroepsbeoefenaar.

De Code besteedt aandacht aan:

 • Sterk ondernemerschap
 • Duurzaamheid
 • Arbeidsomstandigheden en veiligheid
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Milieu
 • Inkoop
 • Inrichting van het bedrijf.
   

Belangrijke bijlagen

De Code van het voetverzorgingsbedrijf

Erratum op De Code van het voetverzorgingsbedrijf

Checklist bij de Code voetverzorgingsbedrijf I

Checklist bij de Code voetverzorgingsbedrijf II

De Richtlijnen

Daarnaast zijn er voor de medisch pedicures en pedicures DV/RV twee richtlijnen van toepassing: Richtlijnen voor de behandeling van voeten van personen met diabetes mellitus en van personen met een reumatische aandoening’. Hierin worden adviezen gegeven voor de best mogelijke voetzorg door de medisch pedicure of pedicure DV/RV bij mensen die diabetes of een reumatische aandoening hebben. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van wetenschappelijk onderzoek en de expertise van vakinhoudelijke mensen. De Richtlijnen zijn in 2018 herzien, de geactualiseerde richtlijnen vind je hieronder ter inzage.

Bekijk de Richtlijnen voor de behandeling van voeten van personen met DM en/of RA

Download hier de Richtlijnen 

Bestel de herziene richtlijnen digitaal of in boekvorm bij BSL.

Hoe profiteer je van 40% korting bij aanschaf van de Richtlijnen in de webshop van BSL.

Antwoorden casussen Beroepscode

*Antwoorden 1C 2B 3B