Overslaan en naar de inhoud gaan

Medisch pedicure worden of specialiseren?

Medisch pedicure worden?

In de voetverzorgingsbranche bestaan drie soorten scholen

1.    ROC’s, zij leiden op voor een mbo-diploma (ook wel crebodiploma genoemd) en staan daarvoor onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Zij kunnen ook opleiden voor een branchediploma (medisch) pedicure. Daar houdt de Onderwijsinspectie geen toezicht op, die examinering staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. 
2.    Particuliere scholen met een creboregistratie. Zij leiden op voor een branchediploma (medisch) pedicure én voor een mbo-diploma (ook wel crebodiploma genoemd). Zij staan ook onder toezicht van de Onderwijsinspectie als het aankomt op de crebodiploma’s. Particuliere scholen met een creboregistratie moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria als ROC’s, maar genieten meer vrijheid om de mbo-trajecten flexibeler aan te kunnen bieden. 
3.    Particuliere scholen. Zij leiden op voor een branchediploma pedicure en medisch pedicure. Zij moeten voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria die in de branche opgesteld zijn, die worden hieronder genoemd.

Wat zijn de verschillen tussen een mbo-diploma en een branchediploma?

Er is een branchediploma medisch pedicure en een mbo-diploma medisch pedicure. Vakinhoudelijk zijn deze twee diploma’s gelijkwaardig. Alleen het mbo-diploma biedt naast vakinhoudelijke scholing ook algemeen vormende vakken (bijvoorbeeld de vakken Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen/wiskunde) én een verplichte stage in de vorm van een aantal uren beroepspraktijkvorming.

Zoek een opleidingsinstituut bij jou in de buurt 

Opleidingen tot medisch pedicure

Om te voorzien in kwaliteitsborging van de brancheopleiders heeft ProVoet samen met de opleiders kwaliteitscriteria opgesteld waarlangs de goede opleider werkt.
kwaliteitscriteria en erkende opleiders

Traject Maatwerk Medisch Pedicure = beëindigd op 31 december 2019

Het traject Maatwerk Medisch Pedicure heeft gelopen van mei 2016 tot 31 december 2019. Dit traject was bedoeld voor alle pedicures DV en DV/RV, die graag het diploma medisch pedicure wilden halen. waarbij gekeken werd naar de kennis en vaardigheden waar een deelnemer al over beschikte. 

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

In een EVC stel je een portfolio samen. Dat is een map waarin je met bewijzen aantoont in hoeverre je voldoet aan de verschillende competenties die een medisch pedicure moet beheersen. In een zogenoemd assessment gaan assessoren vervolgens het gesprek met jou aan over jouw portfolio. In dat gesprek willen de assessoren doorgronden of de bewijslast echt van jou is en in welke mate je die ervaring hebt. Na het assessment krijg je de uitslag, die bestaat uit een plan waarin staat welke onderdelen je nog moet doen, voordat je het branchediploma medisch pedicure kunt ontvangen. Dat kan dus per persoon verschillen. Voordeel hiervan is dat je zaken die je in het verleden al eigen hebt gemaakt, niet opnieuw hoeft te doorlopen. Vraag naar de mogelijkheden bij een opleidingsinstituut bij jou in de buurt. 

vrijstellingen in de opleiding medisch pedicure 

Medisch pedicure sport

Een medisch pedicure sport is een medisch pedicure die een door de branche erkende specialisatie op sportgebied heeft afgerond. Dit houdt in dat zij een meerdaagse opleiding met dezelfde naam heeft gevolgd die afgesloten is met een onafhankelijk examen. Zij is als medisch pedicure sport geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures en houdt kennis en vaardigheden op peil door bij- en nascholing gericht op haar specialisatie.

De medisch pedicure sport:

  • Heeft specialistische vakinhoudelijke kennis en vaardigheden over sport specifieke belasting van de voet, bijbehorende problematiek en mogelijkheden op het gebied van behandeling, preventie en advies.
  • Heeft aandacht voor specifieke behoeftes van een sporter en weet daar als professional mee om te gaan. Het uitgangspunt is: “niet sporten is geen optie”.
  • Is de expert als het gaat om de behandeling van de huid en de nagels van de voeten.
  • Kent haar weg in de keten van sportzorgverleners, werkt daarin optimaal samen en weet wanneer ze naar welke collega door moet verwijzen (o.a. sportpodotherapeut, sportfysiotherapeut, sport medisch centrum, echografist, sportdiëtist, sportmasseur, psycho-/ fysio- / beweeg- / ontspanningstherapeut, chiropractor).

In het Branchekwalificatiedossier (BKD) medisch pedicure sport staat omschreven welke inhoud aan bod moet komen in de opleiding, waarop getoetst dient te worden en hoe. Stichting Bravo is eigenaar van de specialisatie en borgt deze. Bravo geeft ook de formele branchecertificaten voor de specialisatie medisch pedicure sport uit. Deze zijn voorwaardelijk voor registratie in het KRP.

BKD medisch pedicure sport

Stichting Bravo verplicht een ProVoet-erkenning voor het opleidingsinstituut dat de specialisatie aanbiedt. Dit heeft te maken met de transparantie ten aanzien van de kwaliteit. ProVoet laat een neutrale partij een audit uitvoeren bij de opleidingsinstituten, op de locatie waar ook de praktijklessen gegeven worden. Aan de audit liggen vier kwaliteitscriteria ten grondslag, hier kun je daar meer over lezen.

kwaliteitscriteria en erkende opleiders

Op dit moment is er één opleider die aan de voorwaarden voldoet, dat is Pediroda Opleidingen. 

opleiding Medisch pedicure sport

Medisch pedicure oncologie

Een medisch pedicure oncologie is een medisch pedicure die een door de branche erkende specialisatie op oncologiegebied heeft afgerond. Dit houdt in dat zij een meerdaagse opleiding met dezelfde naam heeft gevolgd die afgesloten is met een onafhankelijk examen. Zij is als medisch pedicure oncologie geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures en houdt kennis en vaardigheden op peil door bij- en nascholing gericht op haar specialisatie.

In het Branchekwalificatiedossier (BKD) medisch pedicure oncologie staat omschreven welke inhoud aan bod moet komen in de opleiding, waarop getoetst dient te worden en hoe. Stichting Bravo is eigenaar van de specialisatie en borgt deze. Je kunt het BKD medisch pedicure oncologie hier vinden. Bravo geeft ook de formele branchecertificaten voor de specialisatie medisch pedicure oncologie uit. Deze zijn voorwaardelijk voor registratie in het KRP.

ProVoet-erkende opleiders kunnen met het nieuwe BKD Oncologie de specialisatie die opleidt tot het Bravo-branchecertificaat Medisch Pedicure Oncologie ontwikkelen. Een erkende opleider vraagt daarna via ProCERT een kwaliteitstoetsing van deze specialisatie aan. Na deze toetsing kan de opleiding aangeboden worden. Medisch pedicures kunnen zich hiervoor aanmelden via de ProVoet-erkende opleider die de specialisatie aanbieden. 

Het BKD Oncologie is in april 2021 beschikbaar gesteld aan het scholenveld om hun opleiding te ontwikkelen.

BKD Medisch pedicure oncologie

Stichting Bravo verplicht een ProVoet-erkenning voor het opleidingsinstituut dat de specialisatie aanbiedt. Dit heeft te maken met de transparantie ten aanzien van de kwaliteit. ProVoet laat een neutrale partij een audit uitvoeren bij de opleidingsinstituten, op de locatie waar ook de praktijklessen gegeven worden. Aan de audit liggen vier kwaliteitscriteria ten grondslag, hier kun je daar meer over lezen.

de kwaliteitscriteria