Medisch pedicure worden of specialiseren?

In de voetverzorgingsbranche bestaan drie soorten scholen

1.    ROC’s, zij leiden op voor een mbo-diploma (ook wel crebodiploma genoemd) en staan daarvoor onder toezicht van de Onderwijsinspectie. Zij kunnen ook opleiden voor een branchediploma (medisch) pedicure. Daar houdt de Onderwijsinspectie geen toezicht op, die examinering staat onder toezicht van de Stichting Examenkamer. 
2.    Particuliere scholen met een creboregistratie. Zij leiden op voor een branchediploma (medisch) pedicure én voor een mbo-diploma (ook wel crebodiploma genoemd). Zij staan ook onder toezicht van de Onderwijsinspectie als het aankomt op de crebodiploma’s. Particuliere scholen met een creboregistratie moeten voldoen aan dezelfde kwaliteitscriteria als ROC’s, maar genieten meer vrijheid om de mbo-trajecten flexibeler aan te kunnen bieden. 
3.    Particuliere scholen. Zij leiden op voor een branchediploma pedicure en medisch pedicure. Zij moeten voldoen aan een aantal kwaliteitscriteria die in de branche opgesteld zijn, die worden hieronder genoemd.

Wat zijn de verschillen tussen een mbo-diploma en een branchediploma?

Er is een branchediploma medisch pedicure en een mbo-diploma medisch pedicure. Vakinhoudelijk zijn deze twee diploma’s gelijkwaardig. Alleen het mbo-diploma biedt naast vakinhoudelijke scholing ook algemeen vormende vakken (bijvoorbeeld de vakken Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen/wiskunde) én een verplichte stage in de vorm van een aantal uren beroepspraktijkvorming.

Zoek een opleidingsinstituut bij jou in de buurt