Subsidie studietrajecten

ProVoet vraagt subsidie aan voor gratis studietrajecten

ProVoet heeft in 2021 een aanvraag ingediend voor de tijdelijke subsidie ‘NL leert met inzet van sectoraal maatwerk’. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met 13 partijen, waaronder 10 ProVoet erkende opleiders. De subsidie is aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Stap-budget 

Het ministerie zette de scholingsaftrek per 1 januari 2022 stop. Hiervoor in de plaats kwam het Stap-budget wat bij ProVoet erkende opleiders aangewend kon worden voor scholing voor het branchediploma pedicure, branchediploma medisch pedicure en de branchecertificaten medisch pedicure sport en medisch pedicure oncologie. Het Stap-budget eindigde 31 december 2023. 

Op dit platform houden wij jou op de hoogte over alle relevante ontwikkelingen van de subsidieaanvragen voor scholing.