Subsidie studietrajecten

ProVoet vraagt subsidie aan voor gratis studietrajecten

ProVoet heeft in 2021 een aanvraag ingediend voor de tijdelijke subsidie ‘NL leert met inzet van sectoraal maatwerk’. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met 13 partijen, waaronder 10 ProVoet erkende opleiders. De subsidie is aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Stap-budget vervangt scholingsaftrek

Het ministerie stelt budget beschikbaar ter vervanging van de vroegere scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Deze scholingsaftrek is per 1 januari 2022 stopgezet.  Dit budget kan in de loop van 2022 aangewend worden bij ProVoet erkende opleiders voor scholing voor het branchediploma pedicure, branchediploma medisch pedicure en de branchecertificaten medisch pedicure sport en medisch pedicure oncologie. 

Op dit platform houden wij jou op de hoogte over alle relevante ontwikkelingen van de subsidieaanvragen voor scholing.