Overslaan en naar de inhoud gaan

Subsidie studietrajecten

ProVoet vraagt subsidie aan voor gratis studietrajecten

ProVoet heeft in 2021 een aanvraag ingediend voor de tijdelijke subsidie ‘NL leert met inzet van sectoraal maatwerk’. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met 13 partijen, waaronder 10 ProVoet erkende opleiders. De subsidie is aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Stap-budget vervangt scholingsaftrek

Het ministerie stelt budget beschikbaar ter vervanging van de vroegere scholingsaftrek in de inkomstenbelasting. Deze scholingsaftrek is per 1 januari 2022 stopgezet.  Dit budget kan in de loop van 2022 aangewend worden bij ProVoet erkende opleiders voor scholing voor het branchediploma pedicure, branchediploma medisch pedicure en de branchecertificaten medisch pedicure sport en medisch pedicure oncologie. 

subsidie aangevraagd

Op dit platform houden wij jou op de hoogte over alle relevante ontwikkelingen van de subsidieaanvragen voor scholing.

Ook 2e subsidieaanvraag toegekend!

Geplaatst 5 juli 2021

Nadat recent de subsidie voor de NL leert door-regeling toegekend werd, is nu ook de sectorale subsidie toegekend! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt deze tijdelijke subsidie beschikbaar voor omscholing en bijscholing in de sector Zorg en Welzijn; Uiterlijke verzorging. 

Hierdoor kun je gratis scholingstrajecten volgen waarmee je je verder kunt professionaliseren maar ook voor nieuwe instromers in het pedicure vak biedt dit kansen.

Er zijn 78 verschillende scholingen mogelijk ter waarde van € 75,- tot € 1.575,-  Dit zijn scholingen voor instromers, voor bijscholing en om jezelf op te scholen van niveau 3 naar niveau 4. Er gelden een aantal voorwaarden. De trajecten komen vanaf 1 juli beschikbaar en moeten vóór juni 2022 succesvol worden afgesloten.

Op de speciaal hiervoor ontwikkelde website vind je alle informatie over de activiteiten die je kunt volgen middels deze subsidieregeling. 
SCHOLING MET DEZE SUBSIDIEREGELING 

Stichting van de arbeid en FNV Mooi ondersteunen dit scholingstraject. 

Toch gratis scholing voor ProVoet-leden

Geplaatst 15 juni 2021

Goed nieuws! Eind november 2020 diende ProVoet samen met 14 erkende opleiders en exameninstellingen TCI en Exuive een subsidieaanvraag in. Deze werd eind januari 2021 afgewezen. Na een bezwaarprocedure is het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op haar oordeel teruggekomen. De gratis scholing wordt gegeven door erkende opleiders en geldt overigens niet alléén voor ProVoet-leden, maar juist ook voor bijvoorbeeld nieuwe aanwas.

Dit houdt in dat er een bedrag van maar liefst € 1.358.000 (1.358 scholingstrajecten à  
€ 1.000) wordt verstrekt in het kader van de tijdelijke subsidieregeling ‘NL leert door met inzet van scholing’. De toekenning van de subsidie betekent dat ('toekomstige')ProVoet-leden volledig gratis scholing kunnen ontvangen in deze moeilijke tijd. De trajecten worden aangeboden vanaf 1 juli en moeten succesvol worden afgesloten vóór juni 2022).

Aanbod en aanmelden via opleiders

ALL CLASSES FOR BEAUTY
ACUIVE
AMICE OPLEIDINGSCENTRUM
ROC MN bedrijfsopleidingen
DERMÉ
ESTHETICA OPLEIDINGEN
HAARLEMSE AKADEMIE
KALEDI BEAUTY ACADEMIE
LA LIQUE
OPLEIDINGSINSTITUUT PEDIRODA
OPLEIDINGSINSTITUUT THOMAS
PEDIMEDIQUE
ROCAS OPLEIDINGEN
VOETKUNDIG CENTRUM ACHTERHOEK

MEER INFORMATIE (VOLGT BINNENKORT) 

Door de inzet van ProVoet, initiator Amice Opleidingscentrum, exameninstellingen TCI en Exuive, de inbreng van inhoudsdeskundigen en 14 erkende opleiders is het gelukt in zeer korte tijd 7 scholingstrajecten samen te stellen. De opleiders en exameninstellingen dragen gedeeltelijk de kosten om de gratis scholingstrajecten te bewerkstelligen. Belangrijk uitgangspunt is dat ze alle leden aanspreken en daarnaast ook de deur openen voor instroom van nieuwe pedicures. 

Dit zijn de 7 gratis scholingstrajecten, erkend door ProCERT:

 • Pedicure theorie
 • Medisch pedicure risicovoet theorie
 • Van branche naar MBO 3
 • Van branche naar MBO 4
 • RIAB: Risico Inventarisatie, -Analyse en Behandelplan - Blauwdrukken en theorie risicovoet
 • RIAB: Risico Inventarisatie, -Analyse en Behandelplan - Potentiële risicovoet screening, klinisch redeneren, communicatie en theorie oncologische voet
 • Ondernemersvaardigheden N3 en N4

Hiernaast zijn er ook IT-cursussen van Tailor-IT en taalcursussen van Berlitz waar leden van ProVoet zich voor kunnen inschrijven. 

Doorontwikkeling: speerpunt van ProVoet

ProVoet vindt de ontwikkeling van haar leden zeer belangrijk, zowel binnen als buiten de branche. De subsidie ‘NL Leert Door’ biedt pedicures en medisch pedicures van ProVoet de kans om gratis scholing te volgen op het gebied van voetverzorging. Op deze manier draagt ProVoet bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van (potentiële) werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden.

Deze tijdelijke subsidie is mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

ProVoet vraagt opnieuw onderwijssubsidie aan

geplaatst 29 maart 2021 

ProVoet heeft de smaak te pakken: tijd voor een nieuwe subsidieaanvraag! Op 15 maart jl. heeft ProVoet een aanvraag ingediend voor de tijdelijke subsidie ‘NL leert met inzet van sectoraal maatwerk’. Dit initiatief is tot stand gekomen in samenwerking met 13 partijen*, waaronder 10 ProVoet erkende opleiders. 

De subsidie is aangevraagd voor het totaalbedrag van Euro 1.286.100,- verdeeld over 2.174 studietrajecten in verschillende prijscategorieën. Om de kans van slagen te verhogen heeft ProVoet subsidiemanagement organisatie Finestra gemachtigd om alle administratieve zaken in gang te zetten en af te handelen.

De subsidie is aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zij maken binnen 13 weken bekend of de subsidie ook daadwerkelijk toegekend wordt. Bij toekenning van de subsidie kunnen ProVoet-leden de ingediende scholingstrajecten gratis volgen.

Belang van scholing
ProVoet vindt de ontwikkeling van haar leden zeer belangrijk, zowel binnen als buiten de branche. Met de subsidie ‘NL leert met inzet van sectoraal maatwerk’ biedt ProVoet omscholers, werkzoekenden, pedicures en medisch pedicures de kans om gratis scholing te kunnen volgen op het gebied van voetverzorging, ICT en talenkennis. Op deze manier draagt ProVoet bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van (potentiële) werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden. Mensen die door COVID-19 wellicht genoodzaakt zijn zich om- of bij te scholen worden zo geholpen bij het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt aan de hand van relevante cursussen.

*Naast ProVoet, zijn dit de samenwerkende partijen op alfabetische volgorde:
•    All Classes for Beauty
•    Amice Opleidingscentrum
•    Berlitz Schools of Languages
•    D&M Opleidingen
•    Esthetica Opleidingen
•    La Lique Cosmetics & Opleidingen
•    Opleidingsinstituut Pediroda
•    Opleidingsinstituut Thomas
•    Rocas Opleidingen
•    ROC Midden Nederland
•    Stichting Pedimedique
•    Tailor ICT Training

Subsidieaanvraag afgewezen 

geplaatst 2 februari 2021

ProVoet heeft eind november 2020 een aanvraag ingediend voor de tijdelijke subsidie ‘NL leert door met inzet van scholing’. ProVoet onderging dit traject in samenwerking met onder andere 15 ProVoet erkende opleiders. We ontvingen op 28 januari jl. een brief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarin staat dat de aanvraag is afgewezen. Wij zijn zeer teleurgesteld en zijn uiteraard direct in bezwaar gegaan, aangezien wij vinden dat er redenen zijn voor herziening van afwijzing. 

Door de inzet van ProVoet, exameninstellingen TCI en Excuive, de inbreng van inhoudsdeskundigen en Opleidingscentrum Amice is het gelukt om in zeer korte tijd een zevental scholingstrajecten samen te stellen. Een zeer tijdrovend traject wat met veel enthousiasme en hard werken is aangevlogen. Vandaar ook dat wij onaangenaam verrast werden door dit bericht en direct bezwaar hebben gemaakt. 

ProVoet vindt de ontwikkeling van haar leden zeer belangrijk, zowel binnen als buiten de branche. De subsidie ‘NL Leert Door’ zou pedicures en medisch pedicures van ProVoet de kans moeten bieden om gratis scholing te kunnen volgen op het gebied van voetverzorging. Op deze manier draagt ProVoet bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van (potentiële) werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden.

Deze tijdelijke subsidie wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Een toekenning van de subsidie zou betekenen dat ProVoet-leden volledig gratis scholing ontvangen in deze moeilijke tijd.

Exameninstellingen TCI en Exuive over de subsidie ‘NL Leert Door’

geplaatst 18 januari 2021

Deze maand (januari 2021) horen wij meer over de subsidie ‘NL Leert Door’. Wij hopen natuurlijk van harte dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de aangevraagde subsidie toekent, aan het samenwerkingsverband waar ProVoet penvoerder van is. Op deze manier krijgen onze leden een mooie kans om zich door te ontwikkelen, wat wij als brancheorganisatie natuurlijk toejuichen.

Wij spraken met Liesbeth Kieboom (TCI) en Anna van der Houwen (Exuive), van de twee betrokken exameninstellingen.

Hoe kijk jij naar deze subsidie, in zijn algemeenheid?

Anna:
Het is fantastisch dat de overheid deze subsidie ter beschikking stelt. Het is voor iedereen belangrijk om gedurende het hele leven door te blijven leren. Daardoor blijft de bevolking scherp en biedt het de mogelijkheid om door te groeien naar meer, of leuker, werk.
Liesbeth:
De subsidie ‘NL leert door’ haalt de financiële en organisatorische drempel om scholingsstappen te zetten weg en nu we veelal in een lockdown zitten is er veel tijd over voor online scholingen. In een sneltreinvaart creëerde wij een ijzersterk samenwerkingsverband en konden wij aan alle subsidievoorwaarden voldoen, wat unieke mogelijkheden biedt voor deze relatief kleine branche.

Hebben jullie vaker met dit soort subsidietrajecten te maken?

Anna:
Niet in deze branche, maar als het succesvol is gaat dit in de toekomst zeker vaker worden aangevraagd.
Liesbeth:

Alsof alle sterren aan de hemel de juiste richting op wezen zaten we in korte tijd met diverse partijen aan tafel. Exameninstellingen, opleiders en ProVoet met al haar medewerking en expertise.

Waarom zou een pedicure hier (juist nu?) gebruik van moeten maken?

Anna:
Het is juist nu een heel goed idee om de vrijgekomen tijd nuttig te besteden aan een studie. Wat er ook gebeurt in het leven: kennis is altijd waardevol. Het kan je niet afgenomen worden en je neemt het overal mee naar toe. Het gesubsidieerde deel is ook nog eens volledig gratis, mits je binnen de vereiste tijd slaagt.
Liesbeth:
De start van de scholing medio februari, tot de afronding slechts een paar maanden later, kan een uitdaging zijn voor een pedicure die medio februari wellicht weer open kan en voetzorg in te halen heeft. Maar vooral in deze tijd is het goed je te wapenen met kennis, ontwikkeling en vooruitgang zodat je weerbaar bent en blijft.

Hoe zijn de zeven scholingstrajecten tot stand gekomen?

Anna:
De verschillende opleidingsinstituten hebben keuzes gemaakt in wat zij willen en kunnen aanbieden.
Liesbeth:
De scholing zijn onder andere gevormd op basis van de nieuwe beroepscompetentieprofielen, binnen de ontwikkeling van het nieuwe kwalificatiedossiers. Er zijn veel nieuwe perspectieven op scholing, behandeltechnieken en technologische vernieuwingen die we als eerste in deze nieuwe scholingen willen meenemen. Zo kan de pedicure de eerste stappen zetten naar de nieuwe modules ‘medisch pedicure’ en kunnen medisch pedicures profiteren van herziene modules op het gebied van bijvoorbeeld de risicovoet en de nieuwe ontwikkelingen van risico-inventarisatie, analyse en behandelplannen op technologisch vlak.

Waarom zijn er ook IT- en taalcursussen aan het aanbod toegevoegd?

Anna:
Ook IT en taal is belangrijk voor de ontwikkeling. De pedicure van nu moet communiceren met verschillende disciplines en collega’s. Goed Nederlands is daarbij belangrijk. Ook gebeurt tegenwoordig alles digitaal. De moderne pedicure is daarom ook IT-vaardig. De cliëntenagenda, boekhouding, in- en verkoop en btw worden bijgehouden op de computer. Daarnaast stuurt de pedicure ook mailings en is zij actief op social media. De moderne pedicure is echt ondernemer.
Liesbeth:
De IT- en taalcursussen zetten ‘een leven lang leren’ in een breder perspectief. De pedicure komt in de nabije toekomst meer en meer te staan voor internationale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden, maar ook voor technologische ontwikkelingen.

Zijn de scholingstrajecten puur op theorie gericht, of komt er ook ‘praktijk’ om de hoek kijken?

Anna:
De scholingstrajecten zijn in verband met de coronacrisis volledig thuis en online te volgen. Compleet met opdrachten en interactie met de docent en studenten. Voor enkele onderdelen kunnen er ook contactmomenten worden gevolgd.
Liesbeth:
De scholingstrajecten zijn direct gekoppeld aan kerntaken en werkprocessen. Deze gaan natuurlijk over authentieke beroepssituaties. Naast het wapenen met kennis en vaardigheden is het uiteindelijk doel dan ook om aan de slag te gaan met echte beroepssituaties.

Hoe groot is de kans dat deze subsidieaanvraag van ProVoet wordt toegekend?

Anna:
Lastig te zeggen, maar ik juich het heel erg toe. Het is voor ProVoet een mooie kans om mee te helpen het kennisniveau in de branche op te waarderen. Voor ons als exameninstelling is het gunstig, omdat we samen met alle scholen een mooi project kunnen draaien. ProVoet werkt hard voor een goede voetverzorgingsbranche. Als zich de gelegenheid voordoet dat meer mensen kennis kunnen maken met het pedicurevak, dan bevordert ProVoet dat graag. Voor goede en veilige voetzorg zijn goed opgeleide pedicures nodig.
Liesbeth:
Wij hebben ons met dit samenwerkingsverband groot en sterk gemaakt. We zijn zeker zichtbaar en kunnen niet over het hoofd worden gezien. Het is natuurlijk: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar we waren er zeer vroeg bij! Voor mij is de uitkomst hoe dan ook een vruchtbare denktank, die zeker een gevolg gaat krijgen. Samen met ProVoet is er een mooie groep gecreëerd, waarmee we in de toekomst mooie dingen kunnen neerzetten op het gebied van ‘een leven lang leren’.

Voorbereidingen gratis scholingstrajecten van start! 

geplaatst 15 december 2020

Het blijft nog even spannend of de subsidie ‘NL Leert Door’ toegekend wordt. Het zou geweldig zijn, maar we moeten nog even duimen en geduld hebben. De deelnemende opleiders startten ondertussen vol enthousiasme met de voorbereidingen. Een aantal van hen  heeft inmiddels de eerste informatie over de subsidie en het scholingstraject op hun websites gepubliceerd. 

De subsidie is aangevraagd vanuit een samenwerkingsverband van ProVoet en 17 opleidingsinstituten. We hopen hiermee onze leden in deze lastige tijd te kunnen steunen met een gratis scholingstraject ter waarde van gemiddeld € 1250,-.  

De deelnemende opleiders:

Subsidieaanvraag gratis scholingstrajecten 'NL leert door'

geplaatst 24 november 2020

ProVoet heeft in samenwerking met onder andere 14 ProVoet erkende  brancheopleiders een aanvraag ingediend voor de tijdelijke subsidie ‘NL leert door met inzet van scholing’. De subsidie is aangevraagd voor 1.358 scholingstrajecten à  € 1000,-.  In januari 2021 wordt bekend gemaakt of de subsidie ook daadwerkelijk toegekend zal worden.

Door de inzet van ProVoet, exameninstellingen TCI en Exuive, de inbreng van inhoudsdeskundigen en Opleidingscentrum Amice is het gelukt om in zeer korte tijd een zevental scholingstrajecten samen te stellen. Belangrijk hierbij is dat ze aansprekend zijn voor alle leden en daarnaast ook de deur openen voor de instroom van nieuwe pedicures. 

Dit zijn de zeven gratis scholingstrajecten, die bij toewijzing van de subsidie voor de leden van ProVoet beschikbaar zijn:

 1. Pedicure theorie
 2. Medisch pedicure risicovoet theorie
 3. Van branche naar MBO 3
 4. Van branche naar MBO 4
 5. Digitalisering van het voetonderzoek en onderzoekvaardigheden, blauwdrukken en theorie risicovoet
 6. Potentiële risicovoet screening, digitalisering van het voetonderzoek en onderzoekvaardigheden, klinisch redeneren, communicatie en theorie oncologische voet
 7. Ondernemersvaardigheden N3 en N4

Naast bovengenoemde scholingstrajecten worden ook IT-cursussen en taalcursussen aangeboden, waar ook de leden van ProVoet zich voor kunnen inschrijven. 

ProVoet vindt de ontwikkeling van haar leden zeer belangrijk, zowel binnen als buiten de branche. Met de subsidie ‘NL Leert Door’ biedt ProVoet pedicures en medisch pedicures de kans om gratis scholing te kunnen volgen op het gebied van voetverzorging. Op deze manier draagt ProVoet bij aan het bevorderen van de ontwikkeling van (potentiële) werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden. Mensen die door COVID-19 wellicht genoodzaakt zijn zich om- of bij te scholen worden zo geholpen bij het vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt aan de hand van relevante cursussen. 

Deze tijdelijke subsidie is mogelijk gemaakt door het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. De directe aanleiding is de coronacrisis. De subsidie biedt ProVoet-leden volledig gratis scholing in deze moeilijke tijd. 

Stap-budget: waar vind ik informatie?

Vanaf mei 2022 is het mogelijk om een opleiding bij erkende opleiders te volgen met gebruikmaking van het Stap-budget. Spelregels en aanbod kun je vanaf maart bekijken op het stapportaal op de site van het UWV.

ProVoet kan per medio maart de ProVoet erkende opleiders toevoegen aan het STAP-register. De organiserende organisatie (DUO/UWV) heeft aangegeven dat het dan vervolgens per 1 mei beschikbaar zou moeten zijn voor de consument.

Let op: alle sites waar je terechtkomt zijn commerciële sites waar je ongetwijfeld wel veel informatie vindt, maar de aanvraag doe je echt alleen via het uwv: https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/

Loket geopend vanaf 2 mei