Lijst erkende diploma's

Lijst van door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde diploma's voor het lidmaatschap van ProVoet.

Actuele diploma's in de branche:

 • Crebo diploma pedicure
 • Crebo diploma medisch pedicure
 • Branchediploma pedicure
 • Branchediploma medisch pedicure
   

 Overige diploma's:

 • De MDGO basisdiploma's Voetverzorging vóór de invoering van de WEB
 • De Crebo basisdiploma's Voetverzorging ná de invoering de WEB
 • De Crebo diploma's pedicure (niv. 3) en Crebo diploma's medisch pedicure (niveau 4)
 • De diploma’s uitgegeven door SEPVO en EPP voor 1 november 1996
 • De diploma’s uitgegeven door SEPVO en EPP na 1 november 1996 tot en met 2003, mits
  - een actuele inschrijving in het KRP van ProCert, èn
  - een actief lidmaatschap van ProVoet
 • De diploma's uitgegeven door de branche goedgekeurde exameninstellingen die eveneens voor het reguliere onderwijs Crebo-geregistreerd zijn: KOC / EPP en KOC/SEPVO
 • Vanaf 1 augustus 2003 tot 1 juli 2008 het KOC vakdiploma Pedicure
 • Vanaf 16 juli 2007 het TCI vakdiploma Pedicure
 • Vanaf 1 juni 2008 het Philyra vakdiploma Pedicure
 • Branchecertificaat KOC/ProVoet 2004/2005/2006/2007/2008
 • Vanaf 2008 branchediploma pedicure vastgesteld door het HBA en afgegeven door een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende exameninstelling
 • Vanaf 2008 branchediploma medisch pedicure vastgesteld door het HBA en afgegeven door een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende exameninstelling
   

Diploma's van de Generaal Pardonlijst
De volgende diploma's, mits afgegeven voor 1 april 1989:

 • De Algemene Nederlandse Organisatie voor Voetverzorging (ANOV)
 • De Nederlandse Vereniging voor Voetverzorging (NVvV)
 • De Stichting Waarborg Opleiding Voetverzorging (SWOV)
 • De Stichting Waarborg Opleiding Chiropodie (SWOCh)
 • De Algemene Nederlandse Bond van Voetverzorgers;
 • De Dr. Willem Mol Stichting
 • Steutels Instituut voor Algemene Voetverzorging (SIVAV)
 • Ned. Fed. van Organisaties van Chiropodisten
 • Ned. Fed. van docenten ter behartiging der Chiropodie
 • Ned. Org. van leraren voor Vakopleiding in de Chiropodie
 • Vereniging van docenten tot behartiging van de Chiropodie
   

Het volgende diploma, mits afgegeven vóór 1 juni 1990:

 • Stichting Vakopleiding voor de Detailhandel in Schoenen (SVOS)
   

Het volgende diploma mits voorzien van een officiële verklaring van niveaubepaling:

 • Een diploma waarvan een door het Platform Branchediploma (HBA) erkende organisatie heeft vastgesteld dat het tenminste gelijk is aan het pedicurediploma niveau 3;
 • Een buitenlands diploma waarvan het COLO/IDW heeft vastgesteld dat het tenminste gelijk is aan het pedicurediploma niveau 3.