Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ aanhaken gestartte BTW-procedure

In welke provincies is de vaststellingsovereenkomst geldig?

De vaststellingsovereenkomst is in overleg met een belastingadviseur en btw-adviseurs tot stand gekomen en biedt je de mogelijkheid om bij de proef procedure die door ProVoet is geïnitieerd, aan te sluiten. Het voorstel van het kantoor Enschede is dus een landelijk voorstel. Van de vso en de proefprocedure zijn de leden destijds in kennis gesteld. Doordat dergelijke procedures lang op zich laten wachten is er vaak ook ook een lange periode niets te melden. 

Als je niet aangehaakt bent in 2014 kun je dan alsnog bezwaar maken?

Nieuwe leden of leden die zich in 2014/2015 niet hebben aangemeld, kunnen dat alsnog doen. Voor de nieuwe leden geldt wel dat wanneer wij in het gelijk worden gesteld, zij geen recht op teruggaaf over alle jaren hebben; pas vanaf het moment dat hun bezwaar bekend is gemaakt bij de Belastingdienst hebben zij recht op teruggaaf voor de aangifte van die periode en de aangiften die daarop volgen. 

Het moet voor de Belastingdienst echter wel duidelijk zijn dat het bezwaar ook geldt naar de toekomst toe. Door de aansluiting te zoeken bij de vso wordt dit duidelijk. U kunt zich hiervoor rechtstreeks melden bij de Belastingdienst. 

Betreft dit alleen de werkzaamheden van medisch pedicures?

Bij de procedure is ProVoet sterk betrokken. De werkzaamheden die tijdens de procedure ter discussie worden gesteld en tot het vakgebied van de medisch pedicure behoren zijn naar onze mening dan ook goed beschreven. Liggen de werkzaamheden buiten het specifieke vakgebied van een medisch pedicure, kan geen beroep gedaan worden op de medische vrijstelling. Gewone pedicure handelingen zullen derhalve btw-belast blijven.  

Wat geldt er m.b.t. de  samenwerking met podotherapeuten

In de onderhavige procedure werkt de bij ProVoet aangesloten medisch pedicure ook samen met en onder supervisie van podotherapeuten. Ook ten aanzien van deze activiteiten wordt dus het oordeel gevraagd van de rechtelijke macht.

Waarom heeft ProVoet dit in werking gezet en kan ik nog aanvullingen doen?

ProVoet heeft de proefprocedure geïnitieerd om haar leden te dienen en hen hoge proceskosten te besparen. Anders zouden leden zelf – in beginsel ieder afzonderlijk - de bezwaar- en beroepszaken moeten voeren en deze kosten moeten maken.

Het kan dat je van mening bent dat bepaalde van jouw activiteiten niet door ons ter discussie wordt gesteld. Als je je aansluit bij de procedure kun je die activiteiten niet alsnog ter discussie stellen. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij een juiste inschatting hebben gemaakt van hetgeen voor de rechter met succes verdedigd kan worden.