Overslaan en naar de inhoud gaan

Actueel: Wat doet ProVoet in 2016?

In 2015 is het beleidsplan 2015-2020 Samen Steeds Sterker vastgesteld. De uitvoering van het beleidsplan wordt vormgegeven in jaarplannen. Het jaarplan 2016 bevat de thema’s waar we volgend jaar aan werken. We besteden in dit bericht kort aandacht aan een aantal belangrijke thema’s uit het jaarplan 2016.

Opleidersregister
In 2012 zijn we samen met opleiders een traject gestart om de kwaliteit van opleidingen te verbeteren. Één aandachtspunt is de kwaliteit van docenten. Hiervoor is en opleidingsregister opgezet waarin de docenten per opleider geregistreerd zijn. Op dit moment zijn er 40 scholen met in totaal 176 docenten geregistreerd. Voor iedere docent wordt bijgehouden welke diploma’s hij/zij heeft en welke opleidingen en cursussen hij/zij volgt. Er is samen met het scholenveld een profiel opgesteld met daarin de belangrijke kennis en vaardigheden die een docent in de branche moet hebben. Vanaf 2018 moeten alle docenten voldoen aan het profiel. Mocht er voor een grote groep docenten behoefte zijn aan specifieke bijscholing, dan zal ProVoet dit ondersteunen.

ZZP - Standaardvoorbeelden contracten pedicures
Er is in het jaarplan ook aandacht voor ondersteuning van onze leden bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wijzigende ondernemingsvormen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan stoelverhuur, werken in een maatschap en geformaliseerde samenwerking met andere disciplines. Inmiddels is een projectgroep met ondernemers samengesteld. Zij onderzoekt aan welke ‘standaardcontracten’ er behoefte is in de vorm van een voorbeeldcontract. De werkgroep doet het veldwerk. Vervolgens worden verschillende concepten voorgelegd aan een jurist die ze standaardiseert en formaliseert. Deze worden dan voor u beschikbaar.

ZZP - Dag VAR, hallo modelovereenkomst
De VAR (Verklaring arbeidsrelatie) verdwijnt per 1 april 2016. Opdrachtnemers kunnen dan geen VAR meer aanvragen. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers overeenkomsten gebruiken die door de Belastingdienst zijn opgesteld of beoordeeld. Daarmee bestaat zekerheid over de (voorgenomen) arbeidsrelatie. ProVoet stelt in samenwerking met (medisch) pedicures en een accountantskantoor een overeenkomst op voor pedicures. Deze leggen we voor aan de Belastingdienst. Zij beoordeelt de overeenkomst en geeft vervolgens uitsluitsel of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Maatwerk Medisch Pedicure
In 2015 is een proef afgerond van het traject maatwerk medisch pedicure. De bevindingen zijn gebruikt om de opzet van het instrument verder te verbeteren. In het komende jaar wordt het maatwerk definitief opgezet en beschikbaar gesteld voor alle pedicures DV en/of RV die medisch pedicure willen worden. In het traject wordt gekeken naar de kennis en vaardigheden die de pedicure aantoonbaar al heeft. Het stuk dat nog ontbreekt wordt ingevuld door scholing op maat, gevolgd door examinering op deze onderdelen. ProVoet ontwikkelt dit instrument voor haar leden met specialisatie(s) DV en/of RV die het diploma medisch pedicure willen halen. Op deze manier houden we rekening met alle kennis en vaardigheden waarover veel pedicures beschikken. Pedicures kunnen hiermee binnen korte tijd met een eenvoudig instrument het diploma medisch pedicure halen.

Begin 2016 maken we het volledige jaarplan online beschikbaar zodat u dit in kunt zien.