Overslaan en naar de inhoud gaan

Branche kwalificatiedossiers (BKD)

bkd

Er is een branchediploma Pedicure en Medisch pedicure en een mbo-diploma Pedicure en Medisch pedicure. Vakinhoudelijk zijn deze twee diploma’s gelijkwaardig. Alleen het mbo-diploma biedt naast vakinhoudelijke scholing ook algemeen vormende vakken (bijvoorbeeld de vakken Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen/wiskunde) én een verplichte stage in de vorm van een aantal uren beroepspraktijkvorming. 

Het Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg (BKD) vormt de basis van de beide branchediploma's. Het Kwalificatiedossier is door de minister vastgesteld en vormt de basis van beide MBO-diploma's. 

Branche kwalificatiedossier voetzorg 2021  
Ingangsdatum:

pedicure: 1 januari 2022
medisch pedicure: 1 augustus 2022

Branchekwalificatiedossier Voetzorg 2017

van toepassing tot:

pedicure: 1 januari 2022
medisch pedicure: 1 augustus 2022

Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure Sport 

Branche Kwalificatiedossier oncologie

Medisch pedicure sport

Een medisch pedicure sport is een medisch pedicure die een door de branche erkende specialisatie op sportgebied heeft afgerond. Dit houdt in dat zij een meerdaagse opleiding met dezelfde naam heeft gevolgd die afgesloten is met een onafhankelijk examen. Zij is als medisch pedicure sport geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures en houdt kennis en vaardigheden op peil door bij- en nascholing gericht op haar specialisatie.

De medisch pedicure sport:

  • Heeft specialistische vakinhoudelijke kennis en vaardigheden over sport specifieke belasting van de voet, bijbehorende problematiek en mogelijkheden op het gebied van behandeling, preventie en advies.
  • Heeft aandacht voor specifieke behoeftes van een sporter en weet daar als professional mee om te gaan. Het uitgangspunt is: “niet sporten is geen optie”.
  • Is de expert als het gaat om de behandeling van de huid en de nagels van de voeten.
  • Kent haar weg in de keten van sportzorgverleners, werkt daarin optimaal samen en weet wanneer ze naar welke collega door moet verwijzen (o.a. sportpodotherapeut, sportfysiotherapeut, sport medisch centrum, echografist, sportdiëtist, sportmasseur, psycho-/ fysio- / beweeg- / ontspanningstherapeut, chiropractor).

In het Branchekwalificatiedossier (BKD) medisch pedicure sport staat omschreven welke inhoud aan bod moet komen in de opleiding, waarop getoetst dient te worden en hoe. Stichting Bravo is eigenaar van de specialisatie en borgt deze. Je kunt het BKD medisch pedicure sport hier vinden. Bravo geeft ook de formele branchecertificaten voor de specialisatie medisch pedicure sport uit. Deze zijn voorwaardelijk voor registratie in het KRP.

Stichting Bravo verplicht een ProVoet-erkenning voor het opleidingsinstituut dat de specialisatie aanbiedt. Dit heeft te maken met de transparantie ten aanzien van de kwaliteit. ProVoet laat een neutrale partij een audit uitvoeren bij de opleidingsinstituten, op de locatie waar ook de praktijklessen gegeven worden. Aan de audit liggen vier kwaliteitscriteria ten grondslag, 

Op dit moment is er één opleider die aan de voorwaarden voldoet, dat is Pediroda Opleidingen.
Meer informatie vind je hier

Lees meer informatie over de opleiding Medisch pedicure sport

 

Medisch pedicure oncologie

Een medisch pedicure oncologie is een medisch pedicure die een door de branche erkende specialisatie op oncologiegebied heeft afgerond. Dit houdt in dat zij een meerdaagse opleiding met dezelfde naam heeft gevolgd die afgesloten is met een onafhankelijk examen. Zij is als medisch pedicure oncologie geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures en houdt kennis en vaardigheden op peil door bij- en nascholing gericht op haar specialisatie.

In het Branchekwalificatiedossier (BKD) medisch pedicure oncologie staat omschreven welke inhoud aan bod moet komen in de opleiding, waarop getoetst dient te worden en hoe. Stichting Bravo is eigenaar van de specialisatie en borgt deze. Je kunt het BKD medisch pedicure oncologie hier vinden. Bravo geeft ook de formele branchecertificaten voor de specialisatie medisch pedicure oncologie uit. Deze zijn voorwaardelijk voor registratie in het KRP.

Stichting Bravo verplicht een ProVoet-erkenning voor het opleidingsinstituut dat de specialisatie aanbiedt. Dit heeft te maken met de transparantie ten aanzien van de kwaliteit. ProVoet laat een neutrale partij een audit uitvoeren bij de opleidingsinstituten, op de locatie waar ook de praktijklessen gegeven worden. Aan de audit liggen vier kwaliteitscriteria ten grondslag, 

ProVoet-erkende opleiders kunnen met het nieuwe BKD Oncologie de specialisatie die opleidt tot het Bravo-branchecertificaat Medisch Pedicure Oncologie ontwikkelen. Een erkende opleider vraagt daarna via ProCERT een kwaliteitstoetsing van deze specialisatie aan. Na deze toetsing kan de opleiding aangeboden worden. Medisch pedicures kunnen zich hiervoor aanmelden via de ProVoet-erkende opleider die de specialisatie aanbieden.