Branche kwalificatiedossiers (BKD)

Er is een branchediploma Pedicure en Medisch pedicure en een mbo-diploma Pedicure en Medisch pedicure. Vakinhoudelijk zijn deze twee diploma’s gelijkwaardig. Alleen het mbo-diploma biedt naast vakinhoudelijke scholing ook algemeen vormende vakken (bijvoorbeeld de vakken Nederlands, moderne vreemde taal en rekenen/wiskunde) én een verplichte stage in de vorm van een aantal uren beroepspraktijkvorming. 

Het Branche Kwalificatie Dossier Voetzorg (BKD) vormt de basis van de beide branchediploma's. Het Kwalificatiedossier is door de minister vastgesteld en vormt de basis van beide MBO-diploma's. 

Branche kwalificatiedossier voetzorg 2021  
Ingangsdatum:

pedicure: 1 januari 2022
medisch pedicure: 1 augustus 2022

Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure Sport 

Branche Kwalificatiedossier oncologie