Overslaan en naar de inhoud gaan

EVC en opleiding medisch pedicure

EVC en opleiding medisch pedicure

EVC en opleiding medisch pedicure

Bij ProVoet komen regelmatig vragen binnen van leerlingen over hun opleiding Medisch Pedicure voor het Branchediploma. Zij hebben de basisopleiding met een examen afgesloten en beginnen dan met de opleiding medisch pedicure. Wat blijkt is dat deze leerlingen gevraagd wordt een EVC portfolio te vullen met opdrachten vanuit school, scripties en reflectieverslagen.

Het vullen van een opleidingsportfolio geeft geen vrijstelling voor het verplichte theorie-examen dat voorwaardelijk is voor het afleggen van een Proeve van Bekwaamheid. Voor zowel het examenonderdeel risicovoet en toepassen specialistische technieken wordt een theorie-examen afgenomen. De exameninstellingen toetsen ook het examenonderdeel voor ondernemerschap. Hierover worden afspraken gemaakt door de exameninstelling met het opleidingsinstituut.

De toetsingssystematiek wordt bepaald door de exameninstelling. Dat kan bijvoorbeeld een criterium gericht interview zijn over een projectverslag dat gemaakt is tijdens de opleiding. Feit is dat deze leerlingen geen EVC portfolio kunnen vullen met ervaringscomponenten, want zij zijn alleen nog maar in opleiding geweest. In een opleidingsportfolio verzamelen leerlingen opdrachten, theorietoetsingen en bewijs van het succesvol afronden van onderdelen. De theorietoetsingen moeten eerst succesvol afgelegd zijn voor de leerling kan deelnemen aan de Proeven.

De theoretische kennis van aankomende medisch pedicures is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners in de branche.

Miniatuurvoorbeeld

Maatwerk Medisch Pedicure

Traject Maatwerk Medich Pedicure

Op 12 mei is het traject Maatwerk Medisch Pedicure definitief van start gegaan. Dit traject is bedoeld voor alle pedicures DV en DV/RV, die graag het diploma medisch pedicure willen halen. Hierbij wordt gekeken naar de kennis en vaardigheden die een deelnemer heeft zodat je niet opnieuw hoeft te leren wat je al kunt en weet. Bijkomende voorwaarde is registratie in het KRP.

Speciaal voor dit traject is de website www.maatwerkmedischpedicure.nl opgezet. Op de website staat een ervaringsmeter, waarmee je zelf in kunt schatten voor hoeveel onderdelen je mogelijk vrijstelling zou kunnen krijgen. Je kunt deze ervaringsmeter kosteloos invullen.

Lees meer of ga direct naar de website Maatwerk Medisch Pedicure 

 

Wat hieraan vooraf ging:

Over het diploma medisch pedicure en het verzilveren van ervaring

Onderstaande informatie is gepubliceerd op maandag 2 februari 2015

In de voetverzorgingsbranche is door ProVoet sinds 2008 gewerkt aan een transparante branche voor consumenten en andere zorgverleners. De ontwikkeling van het beroep medisch pedicure was hier een belangrijke stap in. Voor mensen die nu een pedicureopleiding gaan volgen, is er de keuze pedicure en/of medisch pedicure.

Pedicure DV/RV

De groep pedicure DV/RV begint inmiddels te merken dat de markt zich steeds meer richt op de medisch pedicure. Daarom wil ProVoet deze groep verder ondersteunen om hun kennis en vaardigheden te gebruiken voor het behalen van het diploma medisch pedicure. Dit kan door aan te sluiten bij een project dat met steun van het ministerie van OC&W uitgevoerd wordt.

Voor de pedicure DV/RV zijn verschillende mogelijkheden ontwikkeld om het diploma medisch pedicure te halen. Veel pedicures hebben daar ook gebruik van gemaakt. Desondanks is er ook een groep pedicures DV/RV die nog geen keuze heeft gemaakt óf en zo ja hoe zij medisch pedicure wil worden. De EVC heeft niet gebracht wat ervan verwacht werd en veel pedicures zien bezwaren in de opleiding (‘hoge kosten’, ‘opnieuw leren wat ik al weet’). Daarom wordt deze pilot opgezet, als nieuwe weg naar het diploma medisch pedicure.

Waarom deze pilot 'maatwerk medisch pedicure'?

Het bestuur van ProVoet wil een nieuwe mogelijkheid bieden het diploma medisch pedicure te behalen op basis van de enorme ervaring die de pedicure DV/RV heeft. Zodat zij niets hoeft te leren wat zij al weet, omdat onderwijs en examinering aangepast wordt aan de onderdelen die eventueel nog gevolgd moeten worden. Op die manier wordt echt maatwerk geboden. De onderdelen zijn namelijk kleiner dan we ze nu kennen uit de opleiding. De pedicures volgen de scholing op maat en doen vervolgens examen in alleen die onderdelen. Dat is dus ook weer maatwerk.

Wie voert de pilot 'maatwerk medisch pedicure' uit?

De verantwoordelijkheid voor deze pilot ligt bij het door de Minister van OCW ingesteld Nederlands Partnerschap Leven Lang Leren. ProVoet coördineert de pilot, TCI is betrokken als exameninstelling. ProVoet heeft scholen in Zuid-Holland benaderd mee te werken voor het verzorgen van het onderwijs op maat. Pediroda en Klimop Opleidingen hebben aangegeven te willen meewerken. We starten met een groepje kandidaten in maart / april 2015.