EVC en opleiding medisch pedicure

EVC en opleiding medisch pedicure

Bij ProVoet komen regelmatig vragen binnen van leerlingen over hun opleiding Medisch Pedicure voor het Branchediploma. Zij hebben de basisopleiding met een examen afgesloten en beginnen dan met de opleiding medisch pedicure. Wat blijkt is dat deze leerlingen gevraagd wordt een EVC portfolio te vullen met opdrachten vanuit school, scripties en reflectieverslagen.

Het vullen van een opleidingsportfolio geeft geen vrijstelling voor het verplichte theorie-examen dat voorwaardelijk is voor het afleggen van een Proeve van Bekwaamheid. Voor zowel het examenonderdeel risicovoet en toepassen specialistische technieken wordt een theorie-examen afgenomen. De exameninstellingen toetsen ook het examenonderdeel voor ondernemerschap. Hierover worden afspraken gemaakt door de exameninstelling met het opleidingsinstituut.

De toetsingssystematiek wordt bepaald door de exameninstelling. Dat kan bijvoorbeeld een criterium gericht interview zijn over een projectverslag dat gemaakt is tijdens de opleiding. Feit is dat deze leerlingen geen EVC portfolio kunnen vullen met ervaringscomponenten, want zij zijn alleen nog maar in opleiding geweest. In een opleidingsportfolio verzamelen leerlingen opdrachten, theorietoetsingen en bewijs van het succesvol afronden van onderdelen. De theorietoetsingen moeten eerst succesvol afgelegd zijn voor de leerling kan deelnemen aan de Proeven.

De theoretische kennis van aankomende medisch pedicures is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle partners in de branche.

Maatwerk Medisch Pedicure

Het traject Maatwerk Medisch Pedicure heeft gelopen van mei 2016 tot 31 december 2019. Dit traject was bedoeld voor alle pedicures DV en DV/RV, die graag het diploma medisch pedicure wilden halen. waarbij gekeken werd naar de kennis en vaardigheden waar een deelnemer al over beschikte. Dit traject is beëindigd op 31 december 2019