Kwaliteitscriteria en erkenning

Stichting Branchediplomering Voetzorg (Stichting Bravo) is eigenaar van:

 • Branchekwalificatie pedicure
 • Branchekwalificatie medisch pedicure
 • Specialisatie medisch pedicure sport
 • Specialisatie medisch pedicure oncologie

De stichting is door ProVoet in het leven geroepen, omdat het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) ophield te bestaan. ProVoet hecht veel waarde aan beide branchediploma’s en wil dat de borging ervan door een onafhankelijk orgaan wordt uitgevoerd. Stichting Bravo is een stichting zonder winstoogmerk die de examinering van de branchediploma's en -certificaten borgt.

Kwaliteitscriteria

Onderstaande kwaliteitscriteria zijn het instapniveau dat Bravo hanteert voor alle scholen die willen opleiden voor de branchediploma’s en/of de specialisatie:

 • Opleider zorgt voor zorgvuldigheid en transparantie van informatie in contacten met (toekomstige) cursisten.
 • De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en materialen.
 • De opleider zet zich in om de kwaliteit in de branche te optimaliseren.
 • De opleider maakt gebruik van bekwame docenten.

Kwaliteitscriteria 2022-2026

De volgende punten worden op dit moment nog verder uitgewerkt:

 • Urennorm (criterium 10)
 • Docenten (criterium 15 en 16)
 • Beroepsoriëntatie (criterium 12)

De nu vastgestelde criteria zijn leidend tot een eventuele aanpassingen op één van de drie genoemde onderdelen is gemaakt en door het ProVoet bestuur is vastgesteld. 

Voorwaarden voor opleiden branchediploma’s en/of -certificaten

Voorwaarden voor het opleiden voor het branchediploma en/of -certificaat zijn:

 • Examinering door één van de twee erkende exameninstellingen (TCI of Exuive)
 • Een ProVoet erkenning waardoor duidelijk is dat de opleider voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Erkende opleiders