Overslaan en naar de inhoud gaan

Kwaliteitscriteria en erkenning

Stichting Branchediplomering Voetzorg (Stichting Bravo) is eigenaar van:

  • Branchekwalificatie pedicure
  • Branchekwalificatie medisch pedicure
  • Specialisatie medisch pedicure sport
  • Specialisatie medisch pedicure oncologie

De stichting is door ProVoet in het leven geroepen, omdat het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) ophield te bestaan. ProVoet hecht veel waarde aan beide branchediploma’s en wil dat de borging ervan door een onafhankelijk orgaan wordt uitgevoerd. Stichting Bravo is een stichting zonder winstoogmerk die de examinering van de branchediploma's en -certificaten borgt.

Kwaliteitscriteria

Onderstaande kwaliteitscriteria zijn het instapniveau dat Bravo hanteert voor alle scholen die willen opleiden voor de branchediploma’s en/of de specialisatie:

  • Opleider zorgt voor zorgvuldigheid en transparantie van informatie in contacten met (toekomstige) cursisten.
  • De opleider garandeert kwaliteit van onderwijs en materialen.
  • De opleider zet zich in om de kwaliteit in de branche te optimaliseren.
  • De opleider maakt gebruik van bekwame docenten.

Kwaliteitscriteria 2022-2026

ProVoet is met het scholenveld de kwaliteitscriteria verder aan het aanscherpen, voor de periode tot september 2026.

Voorwaarden voor opleiden branchediploma’s en/of -certificaten

Voorwaarden voor het opleiden voor het branchediploma en/of -certificaat zijn:

  • Examinering door één van de twee erkende exameninstellingen (TCI of Exuive)
  • Een ProVoet erkenning waardoor duidelijk is dat de opleider voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Erkende opleiders

Waarom zijn sommige opleiders voorlopig en andere definitief erkend?

ProVoet is sinds 2012 bezig om samen met de scholen een kwaliteitsslag te maken in het brancheonderwijs. In het mbo bestaat de Onderwijsinspectie die toezicht houdt op de kwaliteit van het onderwijs en de instellingen. In het particuliere veld geldt dat ook voor enkele scholen die een crebo-erkenning hebben voor het geven van de wettelijke mbo-opleiding pedicure of medisch pedicure. Voor alle particuliere scholen gold echter dat zij voor het geven van de brancheopleidingen pedicure en medisch pedicure niet hoefden te voldoen aan kwaliteitseisen. En dat wilde ProVoet graag veranderen, de opleiders zagen daar ook het positieve van in.

In 2014 heeft ProVoet met een aantal opleiders een intentieverklaring ondertekend. Daarin verklaarden de opleiders te voldoen aan de vier kwaliteitscriteria. In 2018 hebben deze scholen in een audit moeten aantonen dat zij aan de kwaliteitscriteria voldeden. Zij ontvingen de ProVoet-erkenning als alle punten positief waren beoordeeld. Deze scholen hebben de definitieve erkenning gekregen, omdat zij op dat moment vier jaar met ProVoet werkten aan hun kwaliteit en transparant waren over die kwaliteit. De definitieve erkenning loopt tot 2022, dan krijgen deze scholen opnieuw en audit en moeten zij laten zien dat zij aan de aangescherpte kwaliteitscriteria voldoen.

In de tussentijd hebben zich nieuwe scholen gemeld. De kwaliteit van deze scholen is onbekend voor ProVoet. Deze scholen krijgen daarom twee keer een audit. Na een eerste positieve audit krijgen zij een voorlopige erkenning, die maximaal twee jaar duurt, tot een tweede audit. In die tweede audit worden punten gecheckt die in de eerste audit nog niet aan de orde konden komen, zoals evaluaties van studenten. Bij opnieuw een goede afronding ontvangt de school een definitieve erkenning en gaat daarna mee in de vierjaarlijkse cyclus.

Hoe krijg ik als opleider een Provoet-erkenning?

Als je als school de brancheopleiding pedicure en/of medische pedicure en/of de specialisatie medisch pedicure sport wilt verzorgen, heb je een ProVoet-erkenning nodig. Je komt in eerste instantie in aanmerking voor een voorlopige erkenning op basis van een eerste audit, waarin bekeken wordt of je voldoet aan de gestelde kwaliteitscriteria. Na uiterlijk twee jaar volgt een tweede audit. Indien ook deze laatste succesvol wordt afgesloten, wordt de voorlopige erkenning omgezet in een definitieve voor de lopende periode tot augustus 2022. Je voldoet de kosten van beide audits direct aan de externe auditerende partij. Indien de eerste audit niet goed afgerond kan worden, kan geen voorlopige erkenning afgegeven worden en kan die opnieuw aangevraagd worden voor het volgende schooljaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met ProVoet 0318-515527 

Downloads voor opleidingsinstituten