Overslaan en naar de inhoud gaan

KwaliteitsRegister voor Pedicures

Kwaliteitsregister voor Pedicures

In het KRP kunnen de volgende pedicures geregistreerd zijn:

De pedicure DV/RV
Deze pedicure heeft één of twee specialisaties behaald: het certificaat DV en/of RV. Haar accreditatieperiode duurt in principe drie jaar. De benodigde 60 (enkelvoudig gespecialiseerd) of 90 accreditatiepunten (dubbele specialisatie) kunnen behaald worden door het volgen van kennisbijeenkomsten en het uitvoeren van - door de branche benoemde - verplichte activiteiten. Het bijschrijven van deze accreditatiepunten gebeurt op basis van de presentielijst. Deze kennisbijeenkomsten kunnen ook bijeenkomsten zijn die betrekking hebben op onderdelen van de opleiding voor Medisch Pedicure. Als deze pedicure succesvol examen doet bij een exameninstelling voor één of meerdere onderdelen van het diploma Medisch Pedicure, krijgt ze voor de onderdelen een cijferlijst en voor de gehele opleiding een diploma. Wanneer het bewijsstuk voor Risicovoet (cijferlijst) of het diploma Medisch Pedicure wordt ingeleverd bij ProCERT, vindt er een verandering van niveau plaats. Vanaf dat moment begint een nieuwe accreditatieperiode. Voor alle duidelijkheid: dit kan dus zijn voordat de accreditatieperiode ten einde is of het benodigde aantal accreditatiepunten behaald is! Deze pedicure voldoet aan haar verplichting om haar kennis op peil te houden, maar kan zelf bepalen of en wanneer de cijferlijst of diploma wordt ingeleverd.
 

De pedicure met risicovoet
Deze pedicure wordt in het KRP geregistreerd als pedicure DV/RV+ en heeft een accreditatieperiode van vijf jaar. Aan het einde van deze periode moet zij naast 150 accreditatiepunten ook het diploma Medisch Pedicure behaald hebben. Voor de examenonderdelen worden door het opleidingsinstituut per onderdeel de punten tijdens de periode ingevoerd. Na het succesvol afleggen van het examen kan een kopie van het diploma ingeleverd worden bij ProCERT. Het diploma kan altijd ingeleverd worden, ook voordat de accreditatieperiode is beëindigd en/of het aantal punten behaald is. Nadat het diploma is ingeleverd, begint een nieuwe accreditatieperiode als medisch pedicure.
 

De medisch pedicure
De medisch pedicure wordt als zodanig geregistreerd en haar accreditatieperiode duurt drie jaar. Daarin moet zij 100 accreditatiepunten halen. Het diploma Medisch Pedicure omvat integraal de branche-eis voor Richtlijnen en Code. Het verplichte jaarlijkse evaluatie-onderdeel van het KRP moet daarom door de geregistreerde medisch pedicure altijd ingevuld worden. In de evaluatie worden vragen voorgelegd die te maken hebben met het toepassen van brancherichtlijnen. Dat zal gaan over de richtlijnen DV en RV, maar ook over de code voor het voetverzorgingsbedrijf kunnen in de toekomst wellicht vragen worden gesteld. ProCERT formuleert hiervoor ieder jaar nieuwe vragen.

Certificaten in KRP

Alle pedicures hebben toegang tot het KRP, mits zij beschikken over:

Een diploma Medisch Pedicure (mbo of branche). 
Door voldoende accreditatiepunten te behalen, blijft de pedicure in kwestie geregistreerd, dit kan niet meer door verlenging van certificaten.

Examinering risicovoet
Als een pedicure besluit het examenonderdeel Risicovoet te gaan doen en zij is al in het bezit van certificaten, kan zij in aanmerking komen voor vrijstellingen (branche kwalificatie dossier). De examinering van risicovoet ziet er als volgt uit:

1. Diabetische Voet: praktijk en theorie
2. Overige Risicovoet (incl. reuma): praktijk en theorie

Als de pedicure gekozen heeft om de weg van het branchediploma te volgen, dan geeft:

  • Een geldig certificaat DV vrijstelling voor het examen DV, theorie én praktijk
  • Een geldig certificaat RV vrijstelling alleen voor de theorie van reuma (niet van de andere drie risicovoeten). Tijdens het praktijkexamen echter kan de pedicure door loting een reumavoet treffen (of een verwaarloosde, spastische of oudere voet).

Als de pedicure in kwestie langere tijd geregistreerd is geweest in het KRP (voordat zij begint aan risicovoet), kan er een einddatum op haar certificaat DV en/of RV staan, stammend uit het verleden. Zij heeft deze immers ‘verlengd’ door haar registratie in het KRP en met haar accreditatiepunten. Met dit certificaat echter heeft zij formeel geen vrijstelling voor de examenonderdelen binnen risicovoet. De geregistreerde pedicure kan in het KRP een bewijs van registratie met specialisatie printen. Dat is het bewijs dat zij aan haar verplichtingen voldoet en daarmee blijft het certificaat gewoon geldig. Op basis van deze twee documenten moet een vrijstelling verleend worden door de exameninstelling. Voor alle duidelijkheid: iemand met een verlopen certificaat kan niet in het KRP opgenomen worden.