Integrale bekostiging diabetes voetzorg

Wat is een zorggroep?

Een zorggroep is een groep deskundigen in een regio, die de zorg rond chronisch zieken (zoals mensen met diabetes) coördineert en uitvoert. Denk bijvoorbeeld aan een samenwerkingsverband tussen een huisarts, diabetesverpleegkundige, diëtiste, fysiotherapeut, podotherapeut, pedicure, etc. Hoofddoelstelling van de zorggroep is de kwaliteit van de zorg verbeteren.

Door zorg op deze manier (integraal) aan te bieden, kan de zorg beter afgestemd worden op de individuele behoefte van de cliënt. De cliënt zal baat hebben bij de afspraken die in het kader van een zorggroep worden gemaakt. De cliënt behoudt zijn vrijheid, om naar een andere zorggroep te gaan of naar zorgaanbieders die niet in de zorggroep zijn opgenomen. 

Wat is ketenzorg?

Met ketenzorg bedoelen we dat de zorgverlening bestaat uit een groot aantal onderdelen. De zorg wordt verleend door verschillende zorgverleners die allemaal onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en volledig op elkaar zijn ingespeeld (als schakels in een keten). Een keten is een samenwerkingsverband tussen partijen die zowel zelfstandig als afhankelijk van elkaar functioneren. Bij de ordening en afstemming van de activiteiten staat de cliënt altijd centraal.   

Wat zijn (keten-)dbc's?

Dat is de naam voor de integrale prestatie waarvoor, in het kader van de integrale bekostiging, contractafspraken zijn gemaakt met de verzekeraar. De keten-dbc is gebaseerd op de zorgstandaard. Dbc staat voor diagnosebehandelcombinatie, die het geheel van een geleverd zorgproduct omschrijft. De dbc-systematiek vervangt in Nederland sinds 1 januari 2005 de oude manier van ziekenhuisfinanciering.

Wordt alle voetzorg voor mensen met diabetes vergoed?

Nee, zorgverzekeraars gaan meer en meer beleid voeren waarbij alleen noodzakelijke voetzorg vergoed wordt. Dat wil zeggen dat een patiënt die tot een risicogroep behoort, maar geen voetproblemen heeft niet in aanmerking komt voor vergoeding. 

Welke voetzorg komt in de basisverzekering?

Van voetzorg die via een zorggroep wordt gegeven, worden alleen díe zorgonderdelen binnen de basisverzekering vergoed die door de Nederlandse Zorgautoriteit gedefinieerd zijn. Voor de zorgonderdelen die niet gedefinieerd zijn, geldt de aanvullende verzekering of vergoeding door cliënt zelf.

Voor de ‘zelfstandige voetzorg’ voeren zorgverzekeraars een verschillend beleid. In grote lijnen komt het er op neer dat de declaratie bij de zorgverzekeraar (aanvullende verzekering) plaatsvindt.  

Moet ik een diploma Medisch pedicure of een certificaat Diabetische Voet hebben om te kunnen declareren bij een zorgverzekeraar?

Dat hangt af van de zorgverzekeraar. In veel gevallen is een inschrijving bij het KwaliteitsRegister voor Pedicures van ProCERT verplicht. De zorgverzekeraars stellen zelf hun voorwaarden vast waaraan een pedicure moet voldoen, zodat de declaratie via de zorgverzekering wordt vergoed.