Multidisciplinaire samenwerking diabetes (MDS)

mds

Multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera

Het ‘multidisciplinaire samenwerking rond preventie van diabetische voetulcera’ is een document met afspraken voor de eerste en de tweede lijn. Dit project is uitgevoerd door ProVoet, in samenwerking met het Nationaal Actieprogramma Diabetes. Het resultaat bestaat uit formeel vastgelegde samenwerkingsafspraken met betrekking tot voetverzorging van diabetespatiënten, die geautoriseerd zijn door de betrokken verenigingen. In het document is op inhoud vastgelegd wie wanneer de zorg voor de voeten van een diabetespatiënt in handen heeft en wat deze beroepsbeoefenaar op dat moment mag en kan doen. Niet alleen voor de betrokken beroepsgroepen maar ook voor de patiënt levert dit duidelijkheid op over de eigen voetzorg. Uiteindelijk moet op lokaal niveau op eenvoudige wijze tot samenwerkingsafspraken gekomen kunnen worden. Daarvoor dient dit document als basis.

document Multidisciplinaire samenwerking 

Zorgmodule 2019

Zorgmodule preventie diabetische voetulcera

Bij het totstand komen van de ‘Zorgmodule preventie diabetische voetulcera’ zijn De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten en ProVoet samen opgetrokken en hebben een beschrijving gegeven van de voetzorg die een medisch pedicure/pedicure DV en een podotherapeut kunnen geven aan een diabetespatiënt. Daarmee schept het duidelijkheid voor andere zorgverleners over die voetzorg. Dit document volgt de structuur van de ketenzorg in de gezondheidszorg.

Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019

Samenvattingskaart Zorgmodule