03 januari 2024

Bericht van zorgverzekeraar ONVZ

Vanaf 1 januari 2024 heeft ONVZ de aanvullende verzekering aangepast omdat meer voetzorg (risicoprofiel 2 en 3) nu vanuit de basisverzekering wordt vergoed. De aanvullende verzekering biedt nu alleen nog vergoeding voor voetzorg voor verzekerden met risicoprofiel 1. Het is wel belangrijk dat het voetrisicoprofiel op de nota vermeld staat. Een huisarts of podotherapeut kan het profiel vaststellen waarna verzekerden met voetrisicoprofiel 1 rechtstreeks naar de pedicure of medisch pedicure kunnen gaan.