Bestuur

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de representatieve brancheorganisatie ProVoet. Zij is door de algemene ledenvergadering bevoegd om besluiten te nemen. Het bestuur zet een koers uit (beleidsplan) en betrekt de leden bij de formulering en de uitvoering van dit beleid.

Om als brancheorganisatie erkend gesprekspartner te zijn binnen overheidsinstanties (o.a. OCW, VWS en EZ), publiekrechterlijke en overige organisaties dient een brancheorganisatie aangemerkt te worden als representatieve brancheorganisatie. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de criteria vastgelegd in de ‘Verordening representativiteit organisaties’. Doordat ProVoet voldoet aan deze criteria heeft ProVoet de bevoegdheid om de voetverzorgingbranche te vertegenwoordigen en de belangen te behartigen van de georganiseerde (medisch) pedicures en zich in te zetten voor de branche als geheel.

 

Dhr. B.J.M. Wagemakers (Ben)
Voorzitter

Sinds 1995 bestuurlijk werkzaam binnen de voetverzorging. Vanaf
1995 - 2000 voorzitter NPO, sinds 2000 voorzitter van ProVoet.
De heer Wagemakers was directeur van een reis- en adviesbureau.
Als voorzitter van ProVoet is hij belast met strategische- en beleidsmatige zaken.

Mw. M. de Haan (Marieke)
Bestuurslid Zorg

Marieke de Haan is tijdens de algemene ledenvergadering op 21 mei 2022 benoemd tot bestuurslid. Zij is medisch pedicure, podoposturaal therapeute en podotherapeute. Zij werkt fulltime in het familiebedrijf Podocentrum Amsterdam. 

Mw. L. Jonkers (Linda)
Bestuurslid Algemeen / penningmeester

Linda Jonkers is tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 mei 2015 benoemd tot bestuurslid algemene zaken. Zij is medisch pedicure en heeft een schoonheidsinstituut en voetverzorgingspraktijk in Zoetermeer.

Mevr. K.M. Bongers (Karlien)
Bestuurslid Algemeen / vicevoorzitter

Karlien Bongers is op 28 mei 2016 tijdens de algemene ledenvergadering benoemd tot bestuurslid.
Zij is oncologisch chirurg niet praktiserend. en specialist Integrative Medicine.

Dhr. G. van Lonkhuyzen (Geert)
Bestuurslid onderwijs & opleiding

Geert is bestuurder van een scholengemeenschap met 3 scholen en was 8 jaar lang directeur van het College voor Toetsen en Examens in Utrecht. Hij is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 mei 2019 benoemd tot bestuurslid.

Mw. R. Peeters (Resie)
bestuurslid

Resie Peeters is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 september 2021 benoemd tot bestuurslid. Resie is medisch pedicure in haar praktijk in Knegsel (Noord-Brabant) en project- en interimmanager zorg bij Buro Nexus.

Mw. N. Elzinga-Sajovec (Nada)
bestuurslid

Nada Elzinga is tijdens de algemene ledenvergadering op 25 september 2021 benoemd tot bestuurslid. Nada is medisch pedicure in haar praktijk in Bloemendaal (Noord-Holland)