06 november 2023

Ontwikkeling Zorgmodule Preventie Voetulcera (2)

Vanaf 2023 komen mensen met aandoeningen die een verhoogd risico op ulcera geven in aanmerking voor preventieve voetzorg. Dit geldt dus niet meer alleen voor mensen met diabetes mellitus. In de Zorgmodule Preventie Voetulcera wordt beschreven hoe de preventieve voetzorg wordt georganiseerd. 

Op verzoek van het Zorginstituut, de NZa en zorgverzekeraars voeren de voetzorgpartijen gesprekken over een gedragen Zorgmodule Preventie Voetulcera. Om te komen tot een gedragen versie van deze Zorgmodule is een stuurgroep ingesteld door de gezamenlijke voetzorgpartijen. Deze stuurgroep laat zich adviseren door een inhoudelijke werkgroep. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines: medisch pedicures, podotherapeuten, registerpodologen en schoentechnologen.

In het traject om te komen tot een gedragen versie van de zorgmodule zijn eerste belangrijke stappen gezet. Jaap van Netten (senior onderzoeker Amsterdam UMC) heeft het eerste hoofdstuk aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten. In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord wat er nodig is voor de preventieve voetzorg bij mensen met een verhoogd risico op voetulcera. De voetzorgpartijen lijken elkaar goed te kunnen vinden op de inhoud van de preventieve voetzorg.

Het tweede hoofdstuk gaat over de organisatie van de voetzorg. De vijf hoekstenen hierbij zijn:

  • jaarlijkse voetcontrole;
  • gericht voetonderzoek;
  • behandeling van risicofactoren;
  • educatie gericht op het aanpassen van leefstijlfactoren;
  • advies over adequaat schoeisel en andere hulpmiddelen.

Bij de uitwerking van dit hoofdstuk gaat het over de vraag wie waaraan een bijdrage kan leveren. Hoewel partijen elkaar op onderdelen lijken te kunnen vinden, is er tussen enkele partijen een impasse ontstaan over de verdere invulling. In een poging deze impasse te doorbreken, zal er een terugkoppeling plaatsvinden naar het Zorginstituut, de NZa en zorgverzekeraars met de vraag of zij kunnen helpen om deze verschillen van inzicht te overbruggen. Hierbij wordt gedacht aan de inzet van een onafhankelijke bemiddelaar.

De voetzorgpartijen zijn zich ervan bewust dat er bij hun achterbannen en zorgverzekeraars dringend behoefte bestaat aan meer duidelijkheid. Alle voetzorgpartijen streven daarbij nog steeds naar een gedragen versie van de Zorgmodule. Kwaliteit en zorgvuldigheid staan daarbij voorop.