17 maart 2023

Uitbreiding btw-vrijstelling Wet langdurige zorg (Wlz)

Hoe zit het ook alweer met de specifieke btw-vrijstelling betreft de Wet langdurige zorg (Wlz)? Het gaat hierbij om pedicures die cliënten voetzorg verlenen in opdracht van verzorgings- en verpleeginstellingen. Dit betreft persoonlijke voetverzorging aan personen zowel binnen als buiten de instelling.

Nieuw standpunt en reeds bestaande standpunten Belastingdienst

Wat zijn de standpunten van De Belastingdienst in deze? Al in 2019 werd door ons verzocht om goed te keuren dat diensten door pedicures in het kader van zowel intramurale (zorg binnen een verzorgings- en verpleeghuis) als extramurale Wlz-zorg (thuiszorg) btw-vrijgesteld zijn. Dat leidde tot de volgende twee standpunten. Het derde standpunt is hier inmiddels aan toegevoegd en geld sinds het derde kwartaal van 2022.

 • Intramurale Wlz-zorg
  Als een pedicure op verzoek van een vrijgestelde verzorgings- of verpleeginstelling in het kader van de persoonlijke verzorging voetzorg verricht aan een persoon die in die instelling verblijft, is de dienstverlening door de pedicure vrijgesteld van btw-heffing.
  Let op, de Wlz-instelling zal dus moeten verklaren dat zij zelf onder de btw-vrijstelling valt.
   
 • Extramurale Wlz-zorg
  Als een pedicure op verzoek van een verzorgings- of verpleeginstelling in het kader van de persoonlijke verzorging voetzorg verricht aan een persoon met een Wlz-indicatie die verblijft buiten een instelling, is de dienstverlening door de pedicure vrijgesteld van btw-heffing.
  Let op, de Wlz-instelling zal dus moeten verklaren dat de persoon aan wie de voetzorg wordt verricht een Wlz-indicatie heeft.
   
 • Medische, contracteerde diabetische Wlz-zorg
  Ook de medisch, gecontracteerde diabetische voetzorg is sinds het derde kwartaal van 2022 vrijgesteld van btw. 

Hoe om te gaan met het verleden?

Er zijn leden die in het verleden wel btw hebben berekend en afgedragen aan de Belastingdienst. Let wel, onder de kleineondernemersregeling van voor 1 januari 2020 is er mogelijk maar een gedeelte of zelfs geen btw afgedragen aan de Belastingdienst. 

De gefactureerde btw is, zo blijkt nu, ten onrechte berekend en kan -onder voorwaarden- voor de afgelopen vijf jaar teruggevraagd worden bij de Belastingdienst. Of deze btw-teruggaaf jou uiteindelijk toekomt is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de verzorgings- en verpleeginstelling. Is een vergoeding inclusief btw overeengekomen dan komt de btw-teruggaaf jou toe. Is echter een vergoeding exclusief btw overeengekomen dan komt de btw-teruggaaf de instelling toe en heb jij dus zelf geen belang bij een teruggaafverzoek. Daarnaast is nog van belang of en voor welk bedrag in het verleden (althans de afgelopen vijf jaar) btw in aftrek is gebracht. Wordt voor het verleden namelijk alsnog een beroep gedaan op de btw-vrijstelling dan moet de in het verleden in aftrek gebrachte btw (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald worden aan de Belastingdienst. 

Of een teruggaafverzoek nut heeft is dus afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de verzorgings- en verpleeginstelling en de eventuele btw die de afgelopen vijf jaar is teruggevraagd van de Belastingdienst. Dit dient per situatie beoordeeld te worden. 

Stel dat uit de beoordeling blijkt dat een teruggaafverzoek nut heeft dan moeten de oorspronkelijke facturen worden gecorrigeerd en moet een schriftelijk teruggaafverzoek opgesteld worden aan het eigen belastingkantoor. Bij dit verzoek moet een kopie gevoegd worden van de gecorrigeerde facturen alsmede een verklaring van de verzorgings- en verpleeginstelling dat zij de btw nooit in aftrek heeft gebracht.

Al met al is het dus van groot belang om per situatie te beoordelen of een teruggaafverzoek nut heeft en uiteraard is het ook van belang om af te wegen of de te maken kosten in verband met het teruggaafverzoek opwegen tegen het uiteindelijke bedrag van de teruggaaf. Voor hulp bij deze beoordeling kunnen jullie desgewenst contact opnemen met je boekhouder, hij is op de hoogte van jouw persoonlijke situatie.

C.J. Westdorp-van Berkel donderdag, april 9, 2020 - 17:26

Dank je wel provoet???

M. van Chastelet dinsdag, april 21, 2020 - 16:02

Goedemiddag Pro Voet,
Mijn vraag heeft betrekking tot de extramurale WLZ - zorg
Los van het feit dat dit erg bewerkelijk wordt, namelijk dat er voor iedere cliënt een afzonderlijke verklaring zou moeten worden afgegeven, vraag ik me ook af in hoeverre dit past binnen de privacywetgeving (AVG). Hebben jullie daar ideeën over of inmiddels al ervaring mee?
Met Vriendelijke groet,
M. Van Chastelet

L. Van Vlodrop zaterdag, april 25, 2020 - 17:34

Ik werk met meervoudige gehandicapten, deze mensen wonen ook in een instelling, kan ik hier ook de btw van terugvorderen? Ik hoor graag van u. Vriendelijke groet Lonny

I. Bas vrijdag, oktober 21, 2022 - 10:32

Ik werk in een WLZ zorginstelling, het personeel belt mij om afspraken te maken voor nieuwe inwoners en vervolgens blijf ik de mensen behandelen, mag ik dan declareren met btw-vrijstelling