27 mei 2024

Veel positieve geluiden tijdens de ALV 

We kijken terug op een fijne Algemene Ledenvergadering. Bestuursvoorzitter Karlien Bongers leidde de vergadering met als centrale thema de voorbereidingen voor het beleidsplan 2025-2030.  Circa 150 leden waren bijeen in Veenendaal en konden meepraten, vragen stellen en hoorden wat er voor onze vereniging de komende jaren van belang is.  

Ook werd Judith Meijer benoemd tot bestuurslid waarmee het bestuur weer op volle sterkte is. Hans Fiolet werd vanwege zijn jarenlange inzet voor ProVoet en haar stichtingen voorgedragen en benoemd tot erelid.

Aansluitend aan de vergadering was het tijd voor de jubilarissen. Alle leden die dit jaar 25 jaar lid zijn werden in het zonnetje gezet. Naast alle felicitaties en een feestelijk boeket ontvingen zij een gesigneerd exemplaar van het boek ‘Voetsporen, een ode aan de voet’.  

Voor leden die niet in de gelegenheid waren naar de vergadering te komen is een opname gemaakt. Binnenkort komt deze beschikbaar op mijn.provoet.nl/alv