08 januari 2024

Wat vindt Nederland van ‘Voetzorg’

Vorig jaar onderzocht De Patiëntenfederatie de ervaringen met voetzorg. Bijna 9000 patiënten namen hier aan deel. Onlangs is het rapport met de uitkomst van dit onderzoek gepubliceerd. Hieronder vind je de belangrijkste conclusies en aanbevelingen op basis van dit onderzoek.

Uitkomst

De conclusie wordt getrokken dat deelnemers aan het onderzoek over het algemeen tevreden zijn over de voetzorg. Zelfzorg wordt vooral gedaan bij eelt en bij voetschimmel/schimmelnagels. Men loopt soms aan tegen de beperkte beschikbaarheid van zorgverleners, vooral bij medisch pedicures is het vaak moeilijk om een afspraak in te plannen.

Tips

Op grond van de uitkomsten van het onderzoek geeft de Patiëntenfederatie de volgende aanbevelingen:

  • Geef meer bekendheid aan goede en betrouwbare informatie over wat mensen zelf kunnen doen en de hulpmiddelen die daarvoor bestaan.
  • Geef duidelijke informatie over de vergoeding van voetzorg, zodat de patiënt vooraf duidelijk weet wat vergoed wordt uit de zorgverzekering en welke voetverzorging voor eigen rekening komt.
  • Het zou een verbetering zijn als de regels eenvoudiger worden en als meer aanvullende verzekeringen voetzorg vergoeden.
     

Benieuwd naar het totale rapport? Je kunt het hier inzien en downloaden