Vakbekwaamheid

Richtlijnen, Bedrijfshandboek en Beroepscode

In de voetverzorgingsbranche kennen we een aantal richtlijnen.

Lees meer

Handleiding oncologische voetzorg

ProVoet heeft op verzoek van het scholenveld een praktische handleiding ontwikkeld voor oncologische voetzorg. De opleiders vinden het hiervoor belangrijk bij de opleiding medisch pedicure een handvat mee te kunnen geven.

Lees meer

Werkgroep Infectie Preventie (WIP)

De Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) was een samenwerkingsverband van verschillende  wetenschappelijke verenigingen op het gebied van infectiepreventie en ziekenhuishygiëne.

Lees meer

Screening

Hieronder kun je de diverse screeningsformulieren downloaden die ProVoet heeft ontwikkeld en die je kunt gebruiken voor jouw cliënten. Anamneseformulier  Screening en ge...

Lees meer

AGB-Code

Om een AGB-code te krijgen, moet je in principe diploma’s meesturen zodat Vektis kan controleren of je bevoegd bent als pedicure en in aanmerking komt voor een AGB-code. Aan het hebben van een AGB-code zijn geen kosten verbonden en het is belangrijk een code te hebben met het oog op de (toekomstige) uitbetalingen door zorgverzekeraars.

Lees meer

Beroepscompetentieprofiel (BCP)

De nieuwe door ProVoet ontwikkelde beroepscompetentieprofielen zijn begin 2019 gereed gekomen. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft de ervaren pedicure en medisch pedicure en vormt de basis voor dat wat in de opleiding aan de orde komt.

Lees meer