Overgangsregeling: Met Oncologisch Voetzorg Verlener naar Medisch Pedicure Oncologie

Sinds 2021 bestaat de specialisatie Medisch Pedicure Oncologie (MPO). De basis voor deze opleiding vormt de opleiding Oncologisch Voetzorg Verlener (OVV) van Voetzorg+BV. De opleiding OVV is sinds 2017 opgenomen in de Verwijsgids Kanker van het IKNL. Deze mogelijkheid had de MPO tot het voorjaar van 2024 niet. 

MPO’ers ook opgenomen in Verwijsgids Kanker

In 2024 heeft het IKNL aan ProVoet laten weten dat ook de MPO’ers opgenomen worden in de Verwijsgids Kanker*. Hier zijn drie voorwaarden aan verbonden:

1.    De pedicure heeft het diploma medisch pedicure (branche of MBO);
2.    De pedicure is opgenomen in een kwaliteitsregister;
3.    De pedicure volgt jaarlijks bij- en nascholing.

Opname in een kwaliteitsregister

Om opgenomen te worden in de Verwijsgids Kanker, moet de Medisch Pedicure Oncologie opgenomen zijn in een kwaliteitsregister. Hiervoor heeft ProCERT vanaf 1 april 2024 het deelregister MPO beschikbaar gesteld. De voorwaarden om opgenomen te worden in het deelregister Medisch Pedicure Oncologie zijn:

1.    De pedicure heeft een actuele registratie in het basisregister Medisch Pedicure;
2.    De pedicure heeft een Bravo-certificaat Medisch Pedicure Oncologie.

Voldoe je aan deze twee voorwaarden? Dan word je opgenomen in het deelregister MPO van ProCERT en word je opgenomen in de Verwijsgids Kanker. 
Let op: een inschrijving in het deelregister Medisch Pedicure Oncologie is niet vrijblijvend. Er geldt een jaarlijkse inspanningsverplichting. Het Accreditatiereglement van ProCERT is van toepassing. 
 

Met een OVV-diploma naar Bravo-certificaat MPO

Nu de MPO’ers ook opgenomen worden in de Verwijsgids Kanker, biedt ProVoet – in overleg met Voetzorg+ BV en Bravo – de OVV’ers de mogelijkheid om op basis van hun OVV diploma  een Bravo-certificaat MPO te krijgen. Het voordeel voor de pedicure met een OVV diploma is dat zij zich met dit Bravo-certificaat MPO kunnen registreren bij ProVoet en zichtbaar zijn in de Ledenzoeker. 

Aan het aanvragen van  een MPO certificaat zijn voorwaarden verbonden. Drie groepen pedicures kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid. Voor deze drie groepen gelden verschillende voorwaarden die wij hieronder verder toelichten. 

1.    Ik ben ProVoet-lid. Ik heb een OVV diploma én medisch pedicure diploma.
Voldoe je aan onderstaande voorwaarden?

 • Ik ben lid van ProVoet
 • Ik heb een OVV diploma dat voor 1 januari 2022 is behaald
 • Ik ben medisch pedicure

Stuur dan een kopie van je OVV diploma uiterlijk 1 september 2024 naar info@provoet.nl. In overleg met ProVoet verstrekt Bravo je op basis van het OVV diploma een Bravo-certificaat MPO. 
Let op: het diploma moet voorzien zijn van de volgende gegevens:

 • Je persoonsgegevens
 • Datum afgifte diploma
 • Vermelding van de opleider
 • Resultaat (cijferlijst o.i.d.)

Zet in de mail in ieder geval de volgende zaken:

 • Lidnummer van ProVoet
 • Voorletters en geboortenaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

De aanvraag is voor leden van ProVoet gratis. 

2.    Ik ben geen lid van ProVoet. Ik heb een OVV diploma én medisch pedicure diploma.
Voldoe je aan onderstaande voorwaarden?

 • Ik heb een OVV diploma die voor 1 januari 2022 is behaald
 • Ik ben medisch pedicure

Stuur dan een kopie van je OVV diploma én een kopie van het erkende medisch pedicure diploma uiterlijk 1 september 2024 naar info@provoet.nl. In overleg met ProVoet verstrekt Bravo je op basis van het OVV diploma een Bravo-certificaat MPO. 

Let op: beide diploma’s moeten voorzien zijn van de volgende gegevens:

 • Je persoonsgegevens
 • Datum afgifte diploma
 • Vermelding van de opleider
 • Resultaat (cijferlijst o.i.d.)

Zet in de mail in ieder geval de volgende zaken:

 • Voorletters en geboortenaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats

Omdat je geen lid bent van ProVoet dien je zelf de kosten voor het verkrijgen van het Bravo-certificaat MPO te betalen. De kosten bedragen € 75,- exclusief BTW en dienen vooraf te worden voldaan.  

3.    Ik heb een OVV-diploma, maar ben geen medisch pedicure
Voor de opleiding Medisch Pedicure Oncologie geldt een instroomeis, de vooropleiding medisch pedicure. Wij bieden je eenmalig de mogelijkheid om je OVV diploma om te zetten naar een MPO certificaat zodra je alsnog in het bezit bent van een diploma Medisch Pedicure en voldoet aan de onder punt 1 of 2 gestelde voorwaarden. Wil je dit? Doe dit dan voor 1 juli 2025. Als je voor die datum in het bezit bent van een diploma Medisch Pedicure, kun je alsnog het Bravo-certificaat MPO aanvragen.  

* De aanmelding voor de Verwijsgids IKNL verzorgt ProVoet. Dat gebeurt echter niet eerder dan vanaf 1 juni 2024. Pedicures die op dat moment actief geregistreerd staan in het deelregister Medisch Pedicure Oncologie in het KRP van ProCert worden op dat moment aangemeld.