Belangenbehartiging

Bestuur
Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de representatieve brancheorganisatie ProVoet. Zij is door de algemene ledenvergadering bevoegd om besluiten te nemen. Het bestuur zet een koers uit (beleidsplan) en betrekt de leden bij de formulering en de uitvoering van dit beleid.

Belangenbehartiging
Brancheorganisatie ProVoet behartigt de belangen van haar pedicures en medisch pedicures:

  • Bij zorgverzekeraars. Om onder meer het beroep van medisch pedicure te promoten en de vergoedingen voor medisch pedicurebehandelingen te bespreken.
  • In de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) middels het marktsegment Uiterlijke Verzorging (sectorkamer Zorg, Welzijn en Sport).
  • Door promotie van het medisch pedicurevak bij zorgaanbieders in de zorgketen, zoals thuiszorg, huisartsen, praktijkondersteuners, diabetesverpleegkundigen, medisch specialisten, etc.
  • Door promotie van het pedicurevak bij de consument, onder andere door commercials en de jaarlijkse Week van de Pedicure. Deze hebben als doel de consument te informeren over de voordelen van het bezoek aan een (medisch) pedicure. De Week van de Pedicure wordt onder andere ondersteund met landelijke publiciteit.
  • ProVoet is buitengewoon lid van de Nederlandse Diabetes Federatie.
  • ProVoet is aangesloten bij de werkgeversorganisatie VNO-NCW en wordt daar  vertegenwoordigd in de: 
    - Commissie gezondheidszorg
    - Werkgroep Beroepsonderwijs