Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP) is op 1 januari 2009 van start gegaan. Het KRP is een landelijk en open systeem, waarin gediplomeerde pedicures zich kunnen registreren, met eventueel vermelding van hun behaalde zorgspecialisaties. Dit systeem is toegankelijk voor onder andere consumenten, zorgverzekeraars en medische professionals om gericht te zoeken naar een gekwalificeerde pedicure. In de meeste gevallen wordt professionele voetverzorging door verzekeraars vergoed, indien er een medische indicatie is.

Voorwaarden

Niet iedere pedicure heeft de mogelijkheid zich te registreren in het KwaliteitsRegister. Hiervoor zijn minimale eisen opgesteld in samenspraak met brancheorganisatie ProVoet. De voorwaarden zijn:

  • Een diploma Medisch pedicure;
  • In de praktijk toepassen van de hygiënische aspecten alsmede de Richtlijnen met betrekking tot voetverzorging van verschillende risicogroepen;
  • Op peil houden van de vakkennis, door het volgen van kennisbijeenkomsten. Iedereen die geregistreerd wil blijven in het KRP dient binnen een periode van drie jaar voldoende accreditatiepunten te behalen.
     

Al ruim 6400 pedicures geregistreerd

ProVoet erkent het grote belang van een dergelijk kwaliteitsregister. Om dit te onderstrepen heeft zij voor haar leden een collectieve inschrijving bewerkstelligd. Op dit moment (maart 2022) telt het kwaliteitsregister circa 6400 pedicures die voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Verdere professionalisering

De pedicurebranche is de laatste jaren steeds professioneler aan het worden. In Nederland zijn op dit moment circa 12.000 pedicures aangesloten bij branchevereniging ProVoet. Van oudsher is het beroep pedicure een vrij beroep, waardoor het niet precies bekend is hoeveel pedicures werkzaam zijn in Nederland. Door het KRP wordt het beroep inzichtelijk voor zowel consument als professionals in de zorg, zoals bijvoorbeeld huisartsen en podotherapeuten.

Preventieve voetverzorging voorkomt problemen

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures is mede ontwikkeld op verzoek van de zorgverzekeraars. Belangrijk aspect is de noodzakelijke kwaliteit van de behandeling voor de preventie van voetproblemen. Een gediplomeerde en gespecialiseerde pedicure kan met zorgvuldige analyse en voetverzorging, voetproblemen bij risicopatiënten (zoals bijvoorbeeld mensen met diabetes en/of reuma) tot een minimum beperken.

Bundelen van krachten

Het KRP komt voort uit een samenwerking tussen brancheorganisatie ProVoet, zorgverzekeraars en medische professionals. De uitvoering en ontwikkeling van hiervan gebeurt door Stichting ProCERT. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het bevorderen van kwaliteit in de pedicurebranche. Er bestond eerder nog geen registratiesysteem om de kwaliteiten van deze beroepsgroep te waarborgen.

informatie over het KRP