Het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP)

Gediplomeerde pedicures kunnen zich registreren in het KwaliteitsRegister voor Pedicures (KRP), een systeem om kwaliteit te waarborgen en professionaliteit zichtbaar te maken. In het kwaliteitsregister staan ruim 6300 pedicures die voldoen aan de gestelde voorwaarden. 

Inzicht in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure

In het register zijn de kwaliteiten van de beroepsgroep vastgelegd. Zo kunnen consumenten en ketenpartners inzicht krijgen in de kwaliteit van de geregistreerde pedicure en dus in de behandeling. Pedicures die in het KRP zijn opgenomen voldoen aan transparante kwaliteitseisen. Iedere drie jaar moeten ingeschreven pedicures aantonen voldoende bij -en nascholingsactiviteiten te hebben gevolgd voor de domeinen voetzorg, omgevingsbewust handelen, reflectie en ondernemerschap.

Een geregistreerde pedicure:

  • beschikt over een geldig diploma en/of certificaat;
  • houdt kennis en kunde op peil door het volgen van relevante bij- en nascholing;
  • behandelt diabetische, reumatische en overige risicovoeten volgens door de officiële richtlijnen van de branche;
  • werkt professioneel, hygiënisch, veilig en gezond volgens de codes, protocollen en richtlijnen van de branche;
  • reflecteert op eigen handelen;
  • ontwikkelt haar vaardigheden als ondernemer in eigen praktijk of als professional in loondienst.

Verdere professionalisering

De zorg ontwikkelt zich naar een markt waarin zorgverleners steeds meer gaan samenwerken. In deze markt groeit de behoefte aan professioneel gespecialiseerde pedicures die werken volgens een afgesproken protocol (richtlijn). Circa 12.000 pedicures zijn aangesloten bij branchevereniging ProVoet. Van oudsher is het een vrij beroep, waardoor niet precies bekend is hoeveel pedicures werkzaam zijn in Nederland. Door het KRP wordt het beroep inzichtelijk voor zowel consument als zorgprofessionals zoals bijvoorbeeld huisartsen en podotherapeuten.

Preventieve voetverzorging voorkomt problemen

Het KwaliteitsRegister voor Pedicures is mede ontwikkeld op verzoek van de zorgverzekeraars. Belangrijk aspect is de noodzakelijke kwaliteit van de behandeling voor de preventie van voetproblemen. Een gediplomeerde en gespecialiseerde pedicure kan met zorgvuldige analyse en voetverzorging, voetproblemen bij risicopatiënten tot een minimum beperkten. Denk  bijvoorbeeld aan mensen met diabetes en/of reuma.

Bundelen van krachten

Het KRP is in 2009 voortgekomen uit een samenwerking tussen brancheorganisatie ProVoet, zorgverzekeraars en medische professionals. De uitvoering en ontwikkeling van hiervan gebeurt door Stichting ProCERT. Deze stichting heeft geen winstoogmerk en heeft als doel het bevorderen van kwaliteit in de pedicurebranche. 

informatie KRP