Beroepscompetentieprofiel (BCP)

In 2018 startte ProVoet met de ontwikkeling van nieuwe beroepscompetentieprofielen. Een beroepscompetentieprofiel beschrijft de ervaren pedicure en medisch pedicure en vormt de basis voor dat wat in de opleiding aan de orde komt.

Als onderdeel van deze herziening vond in het najaar van 2018 een grootschalig onlineonderzoek in de branche plaats. Hier aan voorafgaand zijn trends in kaart gebracht, diepte-interviews en panelsessies gehouden met pedicures en medisch pedicures. 

uitkomst van het onderzoek - najaar 2018

BCP Pedicure (mbo niveau 3) Versie januari 2019 

BCP Medisch Pedicure (mbo niveau 4) Versie januari 2019 

CP Medisch pedicure oncologie - voorjaar 2021