Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene ledenvergadering

ALV

16 mei 2020 - SAVE THE DATE

De volgende ALV wordt gehouden op 16 mei 2020. Noteer alvast in je agenda, informatie en mogelijkheid voor aanmelden volgen binnenkort.

ALV 2019

Afgelopen jaar is de ALV gehouden op zaterdag 25 mei 2019 in Veenendaal en stond voor een belangrijk deel in het teken van het beleidsplan 2020 – 2025 waarvoor de eerste contouren zichtbaar worden. Daarnaast werden de 27 aanwezige jubilarissen 2019 (van de 165) gehuldigd. Geert van Lonkhuyzen is door de ALV benoemd als bestuurslid en Linda Jonkers is herbenoemd voor een nieuwe periode.
Conceptnotulen ALV 2019

De ALV duurde van 10.00 uur tot 12.30 uur. De jubilarissen werden in het zonnetje gezet en er werd afgesloten met een lunch. Voor het bijwonen van de gehele ALV zijn door ProCERT 3 accreditatiepunten toegekend in het domein professionaliteit.

ALV-notulen van voorgaande jaren

Bekijk hier de conceptnotulen van de ALV 2018  &  de lezing 25 jaar voetzorg in een veranderd zorgveld
Bekijk hier de notulen van de ALV 2017
Bekijk hier de notulen van de ALV 2016
Bekijk hier de notulen van de ALV 2015
Bekijk hier de notulen van de ALV 2014
Bekijk hier de notulen van de ALV 2013
Bekijk hier de notulen van de ALV 2012
Bekijk hier de notulen van de ALV 2011