Over ProVoet

ProVoet Brancheorganisatie voor de Pedicure

ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor de pedicure. Met circa 12.000 leden bevordert zij de kwaliteit van voetverzorging en het beroep pedicures en medisch pedicure.

Lees meer

Stafbureau

Het stafbureau van ProVoet ondersteunt het bestuur. Het voert het ontwikkelde beleid uit en heeft een onmisbare functie in de dienstverlening aan de leden. In de loop der jaren is het uitvoerende werk steeds meer tijd gaan vragen en zijn de taken van de organisatie uitgebreid. Met name belangenbehartiging werd een belangrijk aspect voor de organisatie.

Lees meer

Regiogidsen

ProVoet wordt in het land vertegenwoordigd en ondersteund door een team van regiogidsen. Zij zijn binnen de districten actief op door ProVoet georganiseerde bijeenkomsten.

Lees meer

Bestuur

Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de representatieve brancheorganisatie ProVoet. Zij is door de algemene ledenvergadering bevoegd om besluiten te nemen. Het bestuur zet een koers uit (beleidsplan) en betrekt de leden bij de formulering en de uitvoering van dit beleid.

Lees meer

De ProVoet pedicurepoule, iets voor jou?

ProVoet werkt projectmatig. Om actieve ProVoet leden meer te betrekken bij het te voeren beleid, is een pedicurepoule opgericht. ProVoet leden kunnen zich via een motivatieformulier aanmelden voor deze poule. Bij de toelating wordt gekeken naar de expertise en ervaring die je meeneemt.

Lees meer

Beleidsplan ProVoet

Het beleidsplan geeft de visie en de beleidslijnen van branchevereniging ProVoet weer voor de periode van 2015 tot 2020. Het laat daarnaast zien wat ProVoet in de komende jaren wil bereiken.

Lees meer

Privacyverklaring ProVoet

ProVoet hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Lees meer

Reglement Geschillencommissie Samenwerkingsregels

Lees meer

Vacatures

Lees meer