De ProVoet pedicurepoule, iets voor jou?

ProVoet werkt projectmatig. Om actieve ProVoet leden meer te betrekken bij het te voeren beleid, is een pedicurepoule opgericht. ProVoet leden kunnen zich via een motivatieformulier aanmelden voor deze poule.

ProVoet wil graag veel verschillende competenties terugzien in de poule, zodat optimaal gebruik gemaakt kan worden van de in de branche aanwezige kennis. Daarnaast kijken we of jouw aanmelding een goede aanvulling is op de huidige poule, want we streven ernaar dat de poule een goede afspiegeling is van de branche.

Als je wordt toegelaten, kan ProVoet je vragen voor deelname aan projecten en kun je meedenken in beleidsmatige vraagstukken. Ook is er voor pouleleden twee keer per jaar een kader(mid)dag, waarop we verschillende actuele thema’s  bespreken en input vragen voor de projecten waar we op dat moment aan werken.

Een lid van de poule zal aantoonbaar moeten voldoen aan de onderstaande punten:

  • Goed op de hoogte zijn van en betrokkenheid voelen bij (branche)ontwikkelingen.
  • Interesse hebben in de beleidsmatige deelgebieden van de brancheorganisatie.
  • De eigen ervaring(en) kunnen plaatsen in branchebrede thema’s.
  • Een actieve bijdrage kunnen leveren aan een project, dat wil zeggen kunnen
  • Meedenken en positiefkritische feedback durven geven.
  • Beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden.
  • Niet bang zijn voor/in een groep te spreken.
  • Hoofd- en bijzaken kunnen scheiden.

Meld je aan