Collectieve verzekeringen (algemeen)

ProVoet heeft een pakket aan collectieve verzekeringen afgesloten voor haar (aspirant) leden. Door gebruik te maken van de grootte van de brancheorganisatie is de premie voor deze verzekeringen flink lager dan wanneer je individueel een verzekering afsluit. De verzekeringen zijn ondergebracht bij Interpolis via tussenpersoon Rabobank Rijn en Heuvelrug.  

Als ProVoet lid dien je verzekerd te zijn voor bedrijfsaansprakelijkheid. Dit kan automatisch via de collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bij Interpolis. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt dit automatisch voor je afgesloten en het versterkt de kwaliteit van het ProVoet-lidmaatschap. De premie hiervoor wordt apart berekend.

Op de automatisch deelname aan de collectieve AVB zijn een paar uitzonderingen mogelijk: 

  1. Je hebt geen AVB nodig omdat je niet (meer) actief bent als pedicure.  Bijvoorbeeld  als je gestopt bent met de praktijk. Of misschien ben je nog in opleiding en praktiseer je niet buiten de lesuren. Een andere mogelijkheid is dat je docent, assessor of examinator bent, maar niet (meer) actief praktijk voert.  
  2. Je hebt zelf al een AVB afgesloten Dit kan bijvoorbeeld zijn als je een combipraktijk hebt met ook schoonheidsverzorging. Je kunt er dan voor kiezen om geen gebruik te maken van de collectieve AVB van ProVoet.  

Is bovenstaande op jou van toepassing? Geef dit dan door via mijn.provoet.nl. Ga naar Mijn ProVoetMijn Verzekeringen. Je bent dan niet verzekerd voor aansprakelijkheid. Als je later toch gebruik wilt maken van deze collectieve verzekering kun je dat doorgeven (via de groene button onder Aanmelden voor één of meerdere collectieve verzekeringen).

Is bovenstaande op jou niet van toepassing? Dan neem automatisch de AVB (basis) af. Je ontvangt hiervoor een factuur via SFBV. Je kunt aanvullend ook nog andere collectieve verzekeringen afnemen, ook deze worden dan op de factuur vermeld. Jouw factuur dient als bevestiging, je kunt deze inzien via Mijn ProVoet/mijn facturen

Ben je een nieuw lid? Raadpleeg dan de brief in de informatiemap voor nieuw aangemelde leden. Hier vind je informatie over hoe de collectieve AVB voor jou is afgesloten en wat je moet doen als je hier geen gebruik van wenst te maken. 
  
Welke collectieve verzekeringen kun je afnemen:
A. Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging (AVB voetverzorging) . Automatisch*
B. Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging + beperkte schoonheidsspecialistische handelingen (AVB voetverzorging uitgebreid) **
C. Inventaris-  en goederenverzekering verzekerd bedrag € 10.000,- (optioneel in combinatie met AVB)
D. Inventaris-  en goederenverzekering verzekerd bedrag € 20.000,- (optioneel in combinatie met AVB)
E. Inventaris-  en goederenverzekering verzekerd bedrag € 40.000,- (optioneel in combinatie met AVB)
F. Extra kostenverzekering (optioneel in combinatie met AVB)
G. Goederentransportverzekering/eigen vervoer (optioneel in combinatie met AVB)
H. Rechtsbijstand Bedrijf (optioneel in combinatie met AVB)

* De Aansprakelijkheidsverzekering is bij een lidmaatschap automatisch meeverzekerd. Je kunt kiezen voor de AVB voetverzorging of AVB voetverzorging uitgebreid. Je ontvangt hiervoor een factuur via SFBV. 
** De verzekeringen vermeld bij B tot en met H zijn optioneel 

Betaling van de kosten 
Voor al deze collectieve verzekeringen gelden jaarpremies. Dat betekent dat je de volledige kosten betaalt, ongeacht het moment waarop jij je voor de verzekering aan- of afmeldt. Je betaalt bijvoorbeeld voor je aansprakelijkheidsverzekering bedrag X per pedicure per jaar, of jouw deelname nu in februari of in augustus begint. De volgende jaren krijgt je telkens in januari een factuur voor de kosten van dat jaar. Het verzekeringsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Assurantiebelasting
De genoemde premiebedragen zijn inclusief 21% assurantiebelasting. Dit is van toepassing op alle hier genoemde collectieve verzekeringen voor ProVoet leden. Uitzondering: over premies voor een transportverzekering wordt géén assurantiebelasting geheven. 

DowNload de brochure Interpolis Bedrijven Compact Polis

Bekijk hier de ledeninformatie collectieve verzekeringen

collectieve verzekeringen (leden) 
Op het leden informatiegedeelte vind je informatie over aanmelden voor een verzekering,  je verzekering wijzigen, schade melden, downloaden verzekeringsbewijs en het contactformulier verzekeringen