Overslaan en naar de inhoud gaan

Collectieve verzekeringen (algemeen)

Collectieve verzekeringen

ProVoet heeft een pakket aan collectieve verzekeringen afgesloten voor haar (aspirant) leden. Door gebruik te maken van de grootte van de brancheorganisatie is de premie voor deze verzekeringen flink lager dan wanneer je individueel een verzekering afsluit. De verzekeringen zijn ondergebracht bij Interpolis via tussenpersoon Rabobank Rijn en Heuvelrug.  

Als ProVoet lid dien je verzekerd te zijn voor bedrijfsaansprakelijkheid. Dit kan automatisch via de collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) bij Interpolis. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt dit automatisch voor je afgesloten en het versterkt de kwaliteit van het ProVoet-lidmaatschap. De premie hiervoor wordt apart berekend.

Op de automatisch deelname aan de collectieve AVB zijn een paar uitzonderingen mogelijk: 

 1. Je hebt geen AVB nodig omdat je niet (meer) actief bent als pedicure.  Bijvoorbeeld  als je gestopt bent met de praktijk. Of misschien ben je nog in opleiding en praktiseer je niet buiten de lesuren. Een andere mogelijkheid is dat je docent, assessor of examinator bent, maar niet (meer) actief praktijk voert.  
 2. Je hebt zelf al een AVB afgesloten Dit kan bijvoorbeeld zijn als je een combipraktijk hebt met ook schoonheidsverzorging. Je kunt er dan voor kiezen om geen gebruik te maken van de collectieve AVB van ProVoet.  

Is bovenstaande op jou van toepassing? Geef dit dan door via mijn.provoet.nl. Ga naar Mijn ProVoetMijn Verzekeringen. Je bent dan niet verzekerd voor aansprakelijkheid. Als je later toch gebruik wilt maken van deze collectieve verzekering kun je dat doorgeven (via de groene button onder Aanmelden voor één of meerdere collectieve verzekeringen).

Is bovenstaande op jou niet van toepassing? Dan neem automatisch de AVB (basis) af. Je ontvangt hiervoor een factuur via SFBV. Je kunt aanvullend ook nog andere collectieve verzekeringen afnemen, ook deze worden dan op de factuur vermeld. Jouw factuur dient als bevestiging, je kunt deze inzien via Mijn ProVoet/mijn facturen

Ben je een nieuw lid? Raadpleeg dan de brief in de informatiemap voor nieuw aangemelde leden. Hier vind je informatie over hoe de collectieve AVB voor jou is afgesloten en wat je moet doen als je hier geen gebruik van wenst te maken. 
  
Welke collectieve verzekeringen kun je afnemen:
A. Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging (AVB voetverzorging) . Automatisch*
B. Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging + beperkte schoonheidsspecialistische handelingen (AVB voetverzorging uitgebreid) **
C. Inventaris-  en goederenverzekering verzekerd bedrag € 10.000,- (optioneel in combinatie met AVB)
D. Inventaris-  en goederenverzekering verzekerd bedrag € 20.000,- (optioneel in combinatie met AVB)
E. Inventaris-  en goederenverzekering verzekerd bedrag € 40.000,- (optioneel in combinatie met AVB)
F. Extra kostenverzekering (optioneel in combinatie met AVB)
G. Goederentransportverzekering/eigen vervoer (optioneel in combinatie met AVB)
H. Rechtsbijstand Bedrijf (optioneel in combinatie met AVB)

* De Aansprakelijkheidsverzekering is bij een lidmaatschap automatisch meeverzekerd. Je kunt kiezen voor de AVB voetverzorging of AVB voetverzorging uitgebreid. Je ontvangt hiervoor een factuur via SFBV. 
** De verzekeringen vermeld bij B tot en met H zijn optioneel 

Betaling van de kosten 
Voor al deze collectieve verzekeringen gelden jaarpremies. Dat betekent dat je de volledige kosten betaalt, ongeacht het moment waarop jij je voor de verzekering aan- of afmeldt. Je betaalt bijvoorbeeld voor je aansprakelijkheidsverzekering bedrag X per pedicure per jaar, of jouw deelname nu in februari of in augustus begint. De volgende jaren krijgt je telkens in januari een factuur voor de kosten van dat jaar. Het verzekeringsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Assurantiebelasting
De genoemde premiebedragen zijn inclusief 21% assurantiebelasting. Dit is van toepassing op alle hier genoemde collectieve verzekeringen voor ProVoet leden. Uitzondering: over premies voor een transportverzekering wordt géén assurantiebelasting geheven. 

DowNload de brochure Interpolis Bedrijven Compact Polis

Bekijk hier de ledeninformatie collectieve verzekeringen

collectieve verzekeringen (leden) 
Op het leden informatiegedeelte vind je informatie over aanmelden voor een verzekering,  je verzekering wijzigen, schade melden, downloaden verzekeringsbewijs en het contactformulier verzekeringen

Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging

De Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging is één van de basisverzekeringen voor jouw onderneming en verzekert jouw aansprakelijkheidsrisico. Dat is het risico dat er iets mis gaat tijdens het uitoefenen van je beroep als pedicure en je door jouw klant aansprakelijk wordt gesteld.

Bescherm jouw bedrijf
De Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging van Interpolis verzekert je tegen schade die jij of één van jouw medewerkers veroorzaken aan anderen. Zowel schade aan personen als spullen wordt hierbij vergoed. Hierbij kun je denken aan een wondjes die veroorzaakt worden of schade aan vloeren en meubels bij cliënten.

Verzekerd tijdens jouw studie
Ook als je nog geen diploma heeft, maar nog studeert of zonder diploma alvast praktijkervaring opdoet, ben je verzekerd. Onder deze verzekering vallen de volgende werkzaamheden:

 • Pedicure
 • Gespecialiseerd pedicure
 • Medisch pedicure
 • Reflexzonetherapie
 • Podologie
 • Maken en aanmeten van (steun-)zolen.

Collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging uitgebreid 
De Aansprakelijkheidsverzekering voetverzorging kun je, tegen een extra premie, uitbreiden voor jouw werkzaamheden als schoonheidsspecialiste (Rubriek B). Maar alleen voor de basisbehandelingen zoals huidanalyse, gezichtsreiniging, epileren, peeling, stomen, maskers, aanbrengen van verzorgingsproducten voor de huid. Ook manicurebehandelingen, het aanbrengen van kunstnagels en het harsen van benen zijn meeverzekerd. 

Mechanische- en specialistische behandelingen zoals bijvoorbeeld elektrisch ontharen, acnébehandeling, lymfedrainage, camouflage, permanente make-up, lichttherapie en/of laserbehandelingen, zijn niet verzekerd. 

Heb je vragen hierover? Stel die dan via het contactformulier.

Verzekerde bedragen
Het verzekerd bedrag van de AVB voetverzorging en de AVB voetverzorging uitgebreid is € 2.500.000,- per gebeurtenis. Hierbij geldt per 1 januari 2017 een  maximum van € 10.000.000,- per verzekeringsjaar voor alle verzekerde ProVoet leden samen. 

Eigen risico
Er geldt een eigen risico van € 150,- per gebeurtenis bij schade aan zaken. Dit houdt in dat bij schade aan zaken (bijvoorbeeld het beschadigen van vloer of meubels) een bedrag tot maximaal € 150,- voor je eigen rekening is. Bij letselschade(bijvoorbeeld het veroorzaken van wondjes) geldt geen eigen risico.

Inventaris- en goederenverzekerig

De inventaris- en goederenverzekering dekt schade aan inventaris* en voorraad* van jouw bedrijf of praktijk. De inventaris- en goederenverzekering  biedt dekking tegen schade veroorzaakt door: brand, storm, waterschade en overige  gevaren, diefstal en vandalisme na inbraak, blikseminslag en inductie.

*Meer weten over deze begrippen. Deze zijn te vinden in de begrippenlijst bij onze polisvoorwaarden.

Let op!
Jouw inventaris en voorraad zijn meestal niet automatisch meeverzekerd op je privé inboedelverzekering of slechts voor beperkte bedragen.

Verzekerde bedragen
Je kunt kiezen uit verschillende mogelijkheden:

 • Inventaris- en goederen (Rubriek C) verzekerd bedrag max. € 10.000,-
 • Inventaris- en goederen (Rubriek D) verzekerd bedrag max. € 20.000,-
 • Inventaris- en goederen (Rubriek E) verzekerd bedrag max. € 40.000,-

Je bepaalt zelf welk verzekerd bedrag je nodig hebt. Als bij schade blijkt dat de waarde van de inventaris hoger is dan het door jou gekozen bedrag betalen we nooit meer dan het verzekerd bedrag.

Eigen risico
Bij schade (met uitzondering van brand/storm) geldt een eigen risico van € 110,- per gebeurtenis. Voor inductieschade geldt een verhoogd eigen risico van € 225,-. Er geldt geen eigen risico bij schade door brand, blikseminslag, ontploffing en storm. De inventaris en jouw bedrijfsuitrusting zijn verzekerd op basis van nieuwwaarde. Inventaris die grotendeels is afgeschreven wordt uitgekeerd op dagwaarde.

Ambulante pedicure
Werk je ambulant? dan geldt dat de ambulante inventaris verzekerd is op zowel in de eigen praktijk als in de externe ruimte waarin gewerkt wordt. In beide gevallen geldt dat bij inbraak duidelijke sporen van braak aanwezig moeten zijn. Tijdens het vervoer van de ambulante inventaris, is de inventaris niet verzekerd tegen inbraak, vallen en aanrijding van de auto etc. Dit valt onder de (optionele) Goederentransportverzekering/eigen vervoer.

Goederentransportverzekering

Als je naar je cliënten toegaat om ze te pedicuren verzeker je met de Goederentransportverzekering het vervoer van jouw inventaris* en/of voorraad* buiten het eigen bedrijf.

 • Tijdens transport met de fiets, bromfiets of auto;
 • Tijdens verblijf in de auto tijdens de gebruikelijke werkuren;
 • Tijdens verblijf in een ruimte waar je (tijdelijk) jouw voorraad en/of inventaris heeft staan (bijvoorbeeld een verpleeghuis of bejaardenhuis).

Jouw inventaris en/of voorraad is in de auto of tijdelijke ruimte verzekerd tegen een onverwachte gebeurtenis die tot schade leidt. Schade door inbraak of diefstal van jouw inventaris of voorraad uit de auto of een tijdelijke ruimte is alleen verzekerd als de ruimte goed was afgesloten en er sporen zijn van braak. 

Bij vervoer per fiets of bromfiets is diefstal  en afpersing alleen verzekerd na bedreiging of een gewelddadige overval. Op deze verzekering is de zogenaamde nachtclausule van toepassing. Dit betekent dat diefstal van inventaris en/of voorraad uit de auto alleen gedekt is tijdens de gebruikelijke werkuren. Bovendien moet de inventaris en/of voorraad buiten het zicht opgeborgen zijn.

Verzekerd bedrag / eigen risico:
Het verzekerd bedrag is € 2.500,-. Het eigen risico bedraagt € 20,- per gebeurtenis.

*Meer weten over deze begrippen. Deze zijn te vinden in de begrippenlijst bij onze polisvoorwaarden.

Extra kosten verzekering

Bij een brand, storm, waterschade, inbraak of vandalisme kan het voorkomen dat je extra kosten moet maken om tijdens de herstelperiode jouw bedrijf voort te kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan het huren van tijdelijke ruimte of een pedicurestoel. De inventarisverzekering dekt deze extra kosten niet, deze vergoedt alleen de kosten van het vervangen of repareren van de beschadigde inventaris.

Een extra kostendekking betaalt tot maximaal € 10.000,- de extra kosten die nodig zijn om jouw bedrijf tijdelijk voort te zetten, eventueel op een andere locatie.

Rechtsbijstand Bedrijf

Als ondernemer loop je het risico om bij een juridisch geschil betrokken te raken en dit risico neemt alleen maar toe. Een leverancier die zijn afspraken niet nakomt, een meningsverschil over een bouwvergunning, een geschil over een arbeidscontract. of een conflict over schade, veroorzaakt door derden.

Met de dekking Rechtsbijstand Bedrijf ben je verzekerd van goede juridische bijstand bij vrijwel alle ondernemersactiviteiten. Je bent verzekerd van juridische bijstand bij geschillen over incassozaken, sociale wetgeving, het bedrijfspand, verzekeringen, vergunningen en geschillen met leveranciers en afnemers. Alle geschillen worden behandeld door de onafhankelijke stichting; Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR). Met een rechtsbijstandsdekking krijg je uitstekende rechtshulp voor een relatief laag bedrag.

Verzekerd bedrag/eigen risico:
Het geldend eigen risico en de precieze dekking is afhankelijk van de aard van het geschil. Kijk voor een uitgebreid overzicht van de dekking, verzekerde bedragen en het geldend eigen risico in de polisvoorwaarden.