Overslaan en naar de inhoud gaan

29 maart 2018

Actueel: Mogelijkheden in de sport

Het is voor sporters van belang om aandacht te besteden aan hun voeten. Voor deze groep is momenteel veel aandacht in de branche. Sporters zijn een specifieke doelgroep, die goed te benaderen is (denk bv. aan de lokale sportvereniging). ProVoet besteedt hier dan ook aandacht aan, bijvoorbeeld in de nieuwe TV-commercial.

Sporters stellen hoge eisen aan zichzelf en vragen veel van hun lichaam. Gezondheid en sporten zijn steeds belangrijker geworden in ons dagelijks leven. Verschillende beroepsgroepen in de zorg specialiseren zich en spelen in op deze vraag. Denk bijvoorbeeld aan de sportarts, sportfysiotherapeut, sportpodotherapeut, sportmasseur, sportdiëtiste etc. De huidige generatie sporters gaat online op zoek naar die specialisten. In veel gevallen komt men dan uit bij de SCAS. Zij bieden hiervoor een platform en stellen ook eisen aan de beroepsgroepen die zich laten registreren.

Het beleid van ProVoet
ProVoet ondersteunt haar leden bij het werven van nieuwe doelgroepen. Voor deze doelgroep zijn bijvoorbeeld vorig jaar flyers ontwikkeld. Veel leden hebben hiervan gebruik gemaakt om bekendheid te geven aan hun praktijk of om bijvoorbeeld voetenchecks te doen bij een sportvereniging.

We zien dat uit deze (niche)markt ook vragen komen van sporters die complexe voetzorg nodig hebben. Deze vraag komt vanuit de sporter zelf of omdat hij/zij door een andere gespecialiseerde discipline (bv. sportarts) wordt doorverwezen. ProVoet wil de kansen voor haar leden om zich in nichemarkten te profileren ondersteunen door hier actief beleid in te voeren.

De SCAS
Daarom heeft ProVoet besloten om een verzoek in te dienen om de gespecialiseerde pedicures te laten registreren bij de SCAS (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg). De kwaliteit van de specialisaties wordt geborgd door de SCAS. Een van die eisen is het opleidingniveau en succesvolle afronding van een opleiding die leidt tot de specialisatie. Cas van de Groes heeft volgende week overleg met de SCAS. Er wordt dan gekeken of ProVoet borg kan staan voor de eisen die gesteld worden voor registratie als sportpedicure. Aansluiting betekent dan dat de pedicures met de specialisatie zich kunnen laten certificeren door de SCAS.

Bekijk voor meer informatie de website van de SCAS.