05 april 2024

Met Oncologisch Voetzorg Verlener naar Medisch Pedicure Oncologie

Met ingang van 1 april 2024 worden pedicures met een certificaat Medisch Pedicure Oncologie (MPO) opgenomen in de Verwijsgids Kanker van het IKNL. Tot voor kort werden alleen pedicures met een diploma Oncologische Voetzorg Verlener (OVV) opgenomen in deze verwijsgids. 

Het IKNL stelt eisen aan opname in de Verwijsgids Kanker. Pedicures moeten opgenomen zijn in een kwaliteitsregister en jaarlijks bij- en nascholing volgen. Om aan deze eisen te kunnen voldoen stelt ProCERT met ingang van 1 april 2024 het deelregister Medisch Pedicure Oncologie beschikbaar. Voor opname in het deelregister MPO moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een actuele registratie in het basisregister Medisch Pedicure
  • Je hebt een Bravo-certificaat Medisch Pedicure Oncologie

ProVoet biedt in overleg met Voetzorg+ BV de pedicures met een OVV diploma de mogelijkheid om toegang te krijgen tot het deelregister MPO van ProCERT. Daarom kunnen OVV’ers eenmalig op basis van hun OVV diploma een Bravo-branchecertificaat Medisch Pedicure Oncologie krijgen. Dit wordt ook zichtbaar bij de Ledenzoeker. Let op: het aanvragen moet voor 1 september 2024 gebeuren!

Aan het aanvragen van een certificaat MPO zijn voorwaarden verbonden. Lees hier aan welke voorwaarden je moet voldoen en hoe je op basis van je OVV diploma een Bravo-certificaat MPO kunt aanvragen.