Overslaan en naar de inhoud gaan

06 juni 2019

Apart tarief voor ambulante voetzorg

NZA

ProVoet heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) een wijzigingsverzoek ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Dit wijzigingsverzoek gaat over het toevoegen van een apart tarief voor ambulante voetzorg bij personen die hiervoor een medische indicatie hebben. Op dit moment zijn de gesprekken hierover volop gaande en de NZa heeft er positief op gereageerd.

Andere partijen, zoals de zorgverzekeraars, worden nu ook in de gelegenheid gesteld om te reageren. De NZa gaat dan vervolgens alle reacties naast elkaar leggen, maakt een besluit en stelt daarbij een ingangsdatum vast. Dat kan in 2020 of 2021 zijn. We hopen uiterlijk in juli hierover uitsluitsel te krijgen. We houden jullie op de hoogte.