13 oktober 2023

Basis- of aanvullende verzekering?

Zoals velen van jullie weten is de vergoede voetzorg vanuit de basisverzekering per 1 januari 2023 verruimd. Eerder hadden alleen cliënten met diabetes en een verhoogd risico op voetulcera recht op zorg uit de basisverzekering, nu geldt dit ook voor cliënten met overige aandoeningen en een verhoogd risico op voetulcera. Met als gevolg: cliënten die gebruik maken van de aanvullende verzekering hebben mogelijk recht op zorg uit de basisverzekering. Deze cliënten kunnen via de huisarts en/of de podotherapeut een risicoprofiel krijgen en zo mogelijk in aanmerking komen voor basisverzekerde voetzorg.

Deze verschuiving binnen de basisverzekering maakt dat zorgverzekeraars hun voorwaarden van de aanvullende verzekering heroverwegen. Uiterlijk op 12 november 2023 moeten zorgverzekeraars de zorgpremie voor 2024 bekendmaken. Adviseer je cliënten om te controleren of voetzorg ook volgend jaar weer in de aanvullende verzekering van hun zorgverzekeraar is opgenomen. Zo komen jouw cliënten niet voor vervelende verrassingen te staan.