12 oktober 2023

Cybersubsidie voor kleine bedrijven

De nieuwe EZK subsidieregeling 'Mijn Cyberweerbare Zaak' is sinds 2 oktober beschikbaar gesteld voor kleine bedrijven. Uit onderzoek is gebleken dat kleine bedrijven nog niet genoeg cybersecuritymaatregelen nemen. Via deze regeling kunnen kleine bedrijven subsidie aanvragen voor het nemen van basis-cybersecuritymaatregelen. Wellicht een mooie kans voor jouw pedicurepraktijk. 

Kleine bedrijven kunnen subsidie krijgen voor de kosten van de aanschaf en implementatie van één of meer cruciale cyberweerbaarheidsmaatregelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld het inrichten van back-ups, een wachtwoordmanager en het laten uitvoeren van een risico-inventarisatie. De subsidie bedraagt 50% van de kosten die een IT-dienstverlener rekent, met een maximum van € 1.250 per aanvrager. Bedrijven kunnen éénmalig een beroep doen op deze subsidieregeling.

Het aanvragen van deze investeringssubsidie kan van 2 oktober tot 1 november 2023, 17.00 uur. Het beschikbare subsidiebudget voor Mijn Cyberweerbare Zaak is €300.000. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen totdat het subsidiebudget is uitgeput.

Wil je eerst kijken hoe het zit met jouw cyberveiligheid? Doe de check!

Doe direct de CyberVeilig Check

Wil je subsidie aanvragen? Klik hieronder, lees door en onderneem de stappen. Let op: e-Herkenning is noodzakelijk!

Vraag subsidie aan

P.S. ProVoet is zich er van bewust dat het aanvragen van deze subsidie al sinds 2 oktober jl. mogelijk is. Helaas kwam het nieuws over deze mogelijkheid later tot ons.

Ook nog: Laat je niet interneppen - check de afzender en bij twijfel klik weg!

Zo’n 2,2 miljoen mensen kregen vorig jaar te maken met online criminaliteit. Door de slimme manieren van online misleiding kan iedereen in de val trappen. Interneppers ofwel internetcriminelen doen zich voor als iemand anders om jouw gegevens te stelen of om je op te lichten via mail, sms of WhatsApp. Het bericht of de mail komt op het eerste gezicht van iemand die je vertrouwt. Zoals een vriend, een medewerker van een winkel met een mooie aanbieding of zelfs van je bank. Als ze voor je staan trap je er misschien niet zo snel in, maar online is dat een stuk lastiger. De beste manier om hiermee om te gaan? De afzender checken en als je het niet vertrouwt of twijfelt: wegklikken.

De campagne 'Laat je niet interneppen' is een initiatief van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wil jij hier alles over weten, je goed voorbereiden en weten wat je zelf kunt doen?

Ga naar de campagnesite