21 juli 2023

Hoe staat het met de btw?

In eerdere berichtgeving (mei) spraken we de verwachting uit dat de Belastingdienst medio juli uitsluitsel zou geven over de volgende twee zaken:

  • Is alle voetzorg die onder de Wkkgz valt, vrijgesteld van btw-heffing?
  • Hoe kan de in het verleden ten onrechte betaalde btw teruggevorderd worden bij de Belastingdienst? 

 
Om op alle punten tot overeenstemming te komen vraagt helaas meer tijd. We informeren jullie uiteraard zodra er nieuws is.