Overslaan en naar de inhoud gaan

07 mei 2021

Nieuw: branche kwalificatiedossier oncologie

ProVoet lanceerde onlangs het Branche Kwalificatiedossier (BKD) medisch pedicure oncologie. Dit BKD zal leiden tot een nieuwe specialisatie binnen de branche. In het branche kwalificatiedossier oncologie staat omschreven welke inhoud aan bod moet komen in de toekomstige opleiding, waarop getoetst dient te worden en hoe. De specialisatie is ontstaan vanuit de vraag uit de samenleving: oncologische voetzorg is steeds belangrijker bij intensievere behandelplannen van diverse kankervormen.

Bekijk het BKD oncologie 

Van branchediploma naar Mbo-diploma (crebo)

Veel oncologische patiënten krijgen door de ziekte zelf of door de behandeling daarvan last van pijn, huid- en nagelproblemen aan onder andere de voeten. Soms is dat zo erg dat de oncologische behandeling gestaakt moet worden. De consequenties van de voetproblemen voor de behandeling van de ziekte, maar ook voor het welzijn van de patiënt kunnen dus groot zijn. Het is een kwetsbare groep met een complexe ziekte, die specifiek aandacht verdient, maar ook niet zonder meer een reguliere behandeling kan krijgen. In deze specialisatie wordt een medisch pedicure opgeleid om oncologische voetzorg te verlenen. 

Een medisch pedicure oncologie is een pedicure die een door de branche erkende specialisatie op oncologiegebied heeft afgerond. ProVoet ontwikkelt momenteel met ProCERT het register voor de medisch pedicure oncologie in het KRP. Uiteindelijk wordt zij als medisch pedicure oncologie geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Pedicures en houdt kennis en vaardigheden op peil door bij- en nascholing gericht op haar specialisatie.

In het BKD medisch pedicure oncologie staat omschreven welke inhoud aan bod moet komen in de opleiding, waarop getoetst dient te worden en hoe. Stichting Bravo is eigenaar van de specialisatie en borgt deze. Je kunt het BKD medisch pedicure oncologie hier vinden. Bravo geeft ook de formele branchecertificaten voor de specialisatie medisch pedicure oncologie uit. 

ProVoet-erkende opleiders kunnen met het nieuwe BKD oncologie de specialisatie die opleidt tot het Bravo-branchecertificaat Medisch Pedicure Oncologie ontwikkelen. Een erkende opleider vraagt daarna via ProCERT een kwaliteitstoetsing van deze specialisatie aan. Na deze toetsing kan de opleiding aangeboden worden. Medisch pedicures kunnen zich hiervoor aanmelden via de ProVoet-erkende opleiders die de specialisatie aanbieden.

BKD voetzorg vernieuwd
Naast de introductie van het BKD oncologie is het bestaande BKD voetzorg vernieuwd. Ten opzichte van het vorige BKD voetzorg krijgen ICT- en communicatieve vaardigheden een grotere rol evenals ondernemersvaardigheden (toevoeging van 'Kerntaak 2: het servicedocument). Een pedicure moet een goede keuze kunnen maken: wil ze zelf ondernemen of misschien wel in loondienst? Een medisch pedicure moet weten hoe zij haar bedrijf in de zorgmarkt positioneert. Ze moet bijvoorbeeld contractgesprekken met zorggroepen of podotherapeuten kunnen voeren. Maar ook vakkennis is in het nieuwe BKD voetzorg vertegenwoordigd. Het wordt steeds belangrijker dat een pedicure goed onderscheid kan maken tussen gezonde voeten en (potentiële) risicovoeten. Zij moet op tijd kunnen doorverwijzen en weten naar welke partij.

Het branche kwalificatiedossier voetzorg vormt de basis van de twee branchediploma's: pedicure en medisch pedicure. Het Kwalificatiedossier is door de minister vastgesteld en vormt de basis van beide MBO-diploma's.

Bekijk het BKD Voetzorg 

Een nieuw BKD: en nu?
De bestaande pedicures weten straks waaraan zij moeten voldoen om gelijkwaardig te blijven aan nieuw opgeleide pedicures en medisch pedicures. Wellicht dat er bij- en nascholing moet plaatsvinden. Wil je doorgroeien naar medisch pedicure? Aan de hand van het BKD kan je zien wat er allemaal bij komt kijken in de vervolgopleiding.