18 juni 2021

Nieuwe regels voor medische hulpmiddelen (MDR)

Vanaf 26 mei 2021 geldt in Europa de verordening medische hulpmiddelen, ook wel Medical Device Regulation (MDR) genoemd. Vanaf deze datum moet het verhandelen en het gebruiken van medische hulpmiddelen aan strengere eisen voldoen.

Update 23 juli 2021:
Digitale ondersteuning bij toepassing Medical Device Regulation (MDR)
ProVoet heeft een leverancier gevonden die het toepassen van de MDR ondersteunt met een digitaal portaal. In dat portaal:

  • wordt uitgelegd waar je aan moet voldoen als fabrikant van medische hulpmiddelen
  • is vastgelegd hoe je de wet toepast 
  • kun je aantonen dat je aan de wet voldoet

Op de achtergrond wordt hard gewerkt om het systeem gebruiksklaar te maken voor leden van ProVoet. Na de zomervakantie komt het systeem beschikbaar en volgt uitgebreide informatie over de werking.
 

Update 7 september 2021:
MDR-tool beschikbaar voor ProVoet-leden

Wat wordt verstaan onder medisch hulpmiddel?

Medische hulpmiddelen zijn producten die vallen onder de Wet op de medische hulpmiddelen. In de praktijk komt dat neer op alle apparatuur, software en gebruiksartikelen in de zorg met uitzondering van geneesmiddelen.

Betrokken partijen

Uit de MDR vloeien verschillende verplichtingen voor de betrokken partijen voort: fabrikant, distributeur en gebruiker.
Onder de oude wet was de pedicure of medisch pedicure gebruiker en soms ook distributeur. Onder de nieuwe wetgeving is de pedicure of medisch pedicure in een aantal gevallen ook fabrikant. 

FABRIKANT

Een fabrikant is als volgt gedefinieerd in de MDR: “een natuurlijke of rechtspersoon die een hulpmiddel vervaardigt of volledig reviseert of een hulpmiddel laat ontwerpen, laat vervaardigen of volledig laat reviseren en het onder zijn naam of merk verhandelt”.

Op het moment dat een pedicure of medisch pedicure zelf een medisch hulpmiddel vervaardigt of volledig reviseert, zal deze als fabrikant worden aangemerkt. Het gaat hier om maatwerkproducten die voor een specifieke cliënt gemaakt zijn. Voorbeelden daarvan zijn de orthese en de nagelbeugel.

De voornaamste verplichting van een fabrikant is het vaststellen van de risicoklasse waaronder het medisch hulpmiddel valt. Tevens dient een fabrikant een risicomanagementsysteem op te zetten en klinische evaluaties uit te voeren.

DISTRIBUTEUR

Als distributeur wordt aangemerkt in de verordening: “een natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of de importeur, die een hulpmiddel op de markt aanbiedt tot het tijdstip van ingebruikneming”.

Als een pedicure een medisch hulpmiddel dus direct doorverkoopt aan een klant dan wordt deze aangemerkt als distributeur. Voorbeelden van medische hulpmiddelen waarvan de pedicure als distributeur kan worden aangemerkt zijn een teenmofje en een hallux valgus brace.

Een distributeur dient aan de volgende vereisten te voldoen:

  • controleren of het medische hulpmiddel een CE-markering heeft;
  • controleren of er een gebruiksaanwijzing bij het medische hulpmiddel is gevoegd;
  • klachten van klanten over het medische hulpmiddel melden aan fabrikant/groothandel;
  • een register bijhouden van klachten en teruggeroepen en uit de handel genomen medische hulpmiddelen.

GEBRUIKER

Een gebruiker wordt als volgt beschreven in de verordening: “een zorgverlener of leek die een hulpmiddel gebruikt”.

Bij het gebruik van de meeste medische hulpmiddelen tijdens een behandeling van een cliënt kan de pedicure of medisch pedicure als gebruiker worden gezien. Voorbeelden hiervan zijn desinfectiemiddelen, mesjes en de frees die de pedicure gebruikt tijdens de behandeling.

De pedicure als gebruiker van medische hulpmiddelen moet controleren of het hulpmiddel een CE-markering heeft voor het doel waarvoor het hulpmiddel is gefabriceerd en moet bij gebruik van het hulpmiddel de instructies van de fabrikant volgen. Voor een gebruiker zijn de verplichtingen ten opzichte van de eerdere regelgeving niet veranderd.

Ondersteuning bij toepassing MDR

Met name de vereisten die de MDR aan de rol van fabrikant stelt, zijn ingrijpend. ProVoet wil als branchevereniging graag haar leden ondersteunen bij haar rol als fabrikant. Daarom wordt gezocht naar een systeem dat de pedicures optimaal ondersteunt bij het toepassen van de MDR, bij voorkeur digitaal.
Tegelijk houden we rekening met de mogelijkheid dat het niet lukt om een digitale oplossing voor een redelijke prijs te vinden. In dat geval gaat ProVoet met een werkgroep zelf een sjabloon uitwerken dat voldoet aan de eisen die de MDR stelt aan het risicomanagementsysteem.

Tot slot 

Het onderzoeken van de consequenties van de MDR is een ingewikkeld juridisch verhaal waarbij ook juristen niet altijd tot dezelfde conclusie komen. Omdat het nieuwe wetgeving is, is er nog geen jurisprudentie waar we op terug kunnen vallen. 

Ons advies: overweeg goed in welke situatie je zelf geproduceerde medische hulpmiddelen toepast/verkoopt. Als je twijfelt vanwege de gezondheidssituatie van de cliënt, doe het niet. Zoek niet de grenzen van de wet op, want de consequenties als het fout gaat kunnen groot zijn.

Zodra er nieuwe inzichten komen (ervaringen of jurisprudentie), zullen we deze publiceren.

L. Bosch-Zengerink maandag, mei 3, 2021 - 12:11

Aan welke MDR-richtlijnen/eisen dient de pedicure te voldoen bij aflevering van een nagelbeugel of orthese?. Wat moet er in een overeenstemmingsverklaring aan de cliënt staan?

W.A.J. Sleegers zaterdag, mei 15, 2021 - 21:00

Vanaf 26 mei mag de pedicure geen nagelbeugels meer plaatsen en geen orthese maken, dit is een Europese wet

E. Geldof-Hoogstad donderdag, juni 17, 2021 - 07:09

het is zo vervelend weer een regel erbij, ik werk 35 jaar met beugels en ortheses.

N.J. Groot zaterdag, juni 19, 2021 - 14:32

Zoals ik het hierboven lees, mag je wel plakbeugels gebruiken, maar geen beugels die je aan kunt passen, zoals een draadbeugel. Ortheses mogen we volgens mij gewoon maken, alleen dit is preventief en niet corrigerend. Dit was al ik snap niet wat er veranderd voor de medisch pedicure

merijn.meivoge… maandag, juni 21, 2021 - 10:30

De conclusie over de nagelbeugels klopt, die over de ortheses niet. Op het moment dat je van losse grondstoffen een (nieuw) product fabriceert, heb je de rol van fabrikant. Daarbij doet het er niet toe of het gefabriceerde product preventief of corrigerend werkt. Wel is het aannemelijk dat de risico’s bij toepassing van ortheses als preventief product kleiner zijn dan bij de orthese als corrigerend product.
 

S. Versteeg zondag, september 12, 2021 - 22:33

Je mag wel een omega of andere maken maar dan ben je fabrikant. Zie rijksovetheid.nl orthese mag ook gewoon enkel ben je fabrikant.

N. Van der Laan-Hoogendijk dinsdag, juni 22, 2021 - 11:11

Wat mogen wij dan WEL als Medisch Pedicure. Ik heb daar toch een bak geld aan uitgegeven (opleidingen, cursussen, webinars, nascholingen) noem maar op, om nu te horen te krijgen dat ik mijn kennis niet meer mag toepassen?

merijn.meivoge… dinsdag, juni 22, 2021 - 12:02

De MDR eist dat in het kader van cliëntveiligheid een aantal stappen doorlopen worden. Deze stappen zijn er op gericht om van een product dat je maakt te kunnen achterhalen waar het vandaan komt, van welke materialen het is gemaakt en dat je aan kunt tonen dat het materiaal dat je gebruikt, geschikt is voor het beoogde doel. Zodat de cliënt kan zien dat het product volgens de Europese regelgeving veilig is.
Door aan deze wet te voldoen, kun je je opgedane kennis blijven toepassen.

N. Van der Laan-Hoogendijk dinsdag, juni 22, 2021 - 12:24

Dus als je bijv composiet gebruikt om een draadbeugel te fixeren, mag dat dan niet meer omdat composiet in de tandartspraktijk wordt gebruikt? Of mag je dat dan blijven gebruiken als je dat in je protocol hebt vermeld.

secretariaat donderdag, juni 24, 2021 - 13:56

Van belang bij de afweging of een product tijdens de behandeling gebruikt mag worden, is de vraag of het gemaakt is voor toepassing bij de mens. Bij composiet dat in de tandartspraktijk gebruikt wordt, is dat het geval. 

E.C. Heffels Pineda-Alaniz maandag, oktober 4, 2021 - 10:12

Dus we mogen wel composiet gebruiken om ook beugels te maken, neem ik aan?
hoe werk die DMR tool is mijn vraag?

P.A. Gerrits-van Heijningen vrijdag, december 3, 2021 - 17:43

Ik zou graag weten of het echt alleen om bijvoorbeeld de nagelbeugels, de ortheses etc gaat. Ik lees namelijk in de tekst hierboven dat het ook om de frees gaat. Dus alle machines en materialen die we gebruiken. Dat is me niet duidelijk. Het zou fijn zijn als Provoet een duidelijk antwoord geeft en geen wlige omschrijving waar geen touw aan vast te knopen is. Net als dat filmpje van Waveland overigens. Dat is door het ge-uhm en gehakkel niet te volgen.