Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Nieuws: Erkenning niveau branchediploma Pedicure en Medisch pedicure door NLQF

Voor een pedicure zijn er twee soorten diploma's die door de branche erkend worden: het MBO- en het branchediploma. In Nederland wordt aan de diploma's een niveau toegekend waardoor doorstroom naar een vervolgopleiding makkelijker wordt. Ook wordt de vergelijking met diploma's uit andere Europese landen hierdoor mogelijk. Alle MBO diploma's zijn al ingeschaald

Het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) heeft het niveau van het branchediploma laten vaststellen door het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF). Daarbij is komen vaststaan dat het Branchediploma Pedicure op 18 februari 2016 door NLQF/EQF is ingeschaald op NLQF-niveau 3 en qua niveau vergelijkbaar is met het MBO-3 diploma Pedicure. Het Branchediploma Medisch pedicure is ingeschaald op NLQF-niveau 4 en is qua niveau vergelijkbaar met het MBO-4 diploma Medisch Pedicure.

Wat betekent dit voor de pedicures? Het branchediploma voldoet aan de gestelde niveaueisen het helpt bij loopbaankeuzes en vergemakkelijkt de doorstroom naar andere opleidingen. De inschaling vergroot kansen op de (Europese) arbeidsmarkt doordat werkgevers zicht hebben op het niveau van het diploma.
Het NLQF is een officieel instituut dat door de minister erkend wordt.