01 februari 2015

Nieuws: Nieuwe brief 'De Friesland' inzake facturatie

De Friesland heeft in een brief uitleg gegeven over de informatie die wel en niet op de factuur opgenomen moet worden. Inmiddels worden facturen die aan de voorwaarden voldoen weer door De Friesland vergoed. Lees meer