13 oktober 2023

Ontwikkeling Zorgmodule Preventieve Voetulcera

Vanaf 2023 komen mensen met aandoeningen die een verhoogd risico op ulcera geven in aanmerking voor preventieve voetzorg. Dit geldt dus niet meer alleen voor mensen met diabetes mellitus. In de Zorgmodule Preventieve Voetulcera wordt beschreven hoe de preventieve voetzorg wordt georganiseerd. 

Aanleiding: verduidelijking van basisverzekerde preventieve voetzorg

In oktober 2022 is de Beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg’ van de NZa aangepast. De aanleiding hiervoor was een publicatie van het Zorginstituut Nederland waarin staat dat preventieve voetzorg bij een verhoogd risico op voetulcera door aandoeningen of als gevolg van medische behandeling basisverzekerde zorg is. Om de beleidsregel naar de praktijk te vertalen wordt momenteel een herziene versie van de Zorgmodule Preventie Voetulcera ontwikkeld.

Gezamenlijk traject

Voor de ontwikkeling van  een gedragen Zorgmodule Preventie Voetulcera is dit voorjaar een stuurgroep ingesteld door de  gezamenlijke voetzorgpartijen. Deze stuurgroep laat zich adviseren door een inhoudelijke werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van alle betrokken disciplines: medisch pedicures, podotherapeuten, registerpodologen en schoentechnologen.

De hoekstenen van preventieve voetzorg

Wat is er nodig voor de preventieve voetzorg bij mensen die een verhoogd risico op voetulcera lopen? Jaap van Netten (senior onderzoeker Amsterdam UMC en adjunct associate professor Queensland University of Technology Brisbane) gaat deze zorginhoudelijke vraag beantwoorden en zal het eerste hoofdstuk van de Zorgmodule schrijven.

Het tweede hoofdstuk gaat over de organisatie van deze zorg. De vijf hoekstenen van preventieve voetzorg vormen het uitgangspunt. Deze vijf hoekstenen zijn:

  • jaarlijkse voetcontrole;
  • gericht voetonderzoek;
  • behandeling van risicofactoren;
  • educatie gericht op het aanpassen van leefstijlfactoren;
  • advies over adequaat schoeisel en andere hulpmiddelen.

De betrokken voetzorgpartijen geven per hoeksteen aan wat hun bijdrage kan zijn. Dit wordt besproken in de inhoudelijke werkgroep en daarna in de stuurgroep. Het bieden van preventieve voetzorg is een gezamenlijke opdracht. We vinden het dan ook belangrijk om een Zorgmodule te ontwikkelen die door de deelnemende partijen wordt gedragen.

Wanneer is de Zorgmodule klaar?

De gezamenlijke voetzorgpartijen werken er aan de Zorgmodule zo snel mogelijk  beschikbaar te maken; zo mogelijk in het voorjaar van 2024.