23 september 2023

Prinsjesdag 2023: wat verandert er voor jou?

Op 19 september jongstleden was het weer Prinsjesdag. De dag waarop jaarlijks de Miljoenennota wordt gepresenteerd, lees: de Rijksbegroting voor het jaar 2024. In de dagen daarna volgen traditiegetrouw de Algemene Politieke Beschouwingen, waarbij de plannen worden besproken door de Tweede Kamer. Bij akkoord gelden ze meestal van 1 januari 2024.

Hieronder lees je enkele belangrijke zaken uit deze plannen, die wellicht gevolgen kunnen hebben voor jou als pedicure, ondernemer of in het algemeen.

  • De arbeidskorting wordt 115 euro hoger
  • De winstvrijstelling van mkb’ers gaat omlaag van 14 naar 12,7 procent
  • De zelfstandigenaftrek daalt jaar na jaar, van 5.030 euro in 2023 naar 3.750 euro in 2024
  • Toename van investeringsaftrek voor mkb’ers (waarschijnlijk)
  • De reiskostenvergoeding gaat omhoog, van 0,21 naar 0,23 cent per km
  • Extra subsidie voor verduurzaming bedrijven
  • Het STAP-budget voor scholing wordt omgezet in de SLIM-regeling
  • Introductie van het minimumloon per uur wordt verhoogd

Meer en gedetailleerder lezen over alle maatregelen die tijdens Prinsjesdag 2023 aan de orde kwamen?

Volledige Miljoenennota 2023

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, na Prinsjesdag, werd vooral ingegaan op armoede, eerlijke verdeling en bestaanszekerheid. Zo is er gesproken over het bevriezen van de accijnsverhoging op brandstof, een verhoging van het minimumloon en kinderopvang, een verbod op commerciële huisartsenketens, extra geld voor openbaar vervoer en de afschaffing van het energieprijsplafond.