23 september 2023

Samenwerking met podotherapeut: wat vinden onze leden?

In maart 2022 hebben wij een enquête gehouden onder onze leden over de samenwerking met de podotherapeuten. Hoe tevreden (of ontevreden) zijn jullie hiermee? Deze enquête hebben we in juni van dit jaar nogmaals herhaald. Hieronder volgen enkele belangrijke uitkomsten uit deze enquête.

Wij nemen deze uitkomsten mee in de gesprekken met de diverse stakeholders zoals de NVvP en de zorgverzekeraars. En natuurlijk kijken we naar hoe we dit in ons beleid kunnen opnemen.

De algehele tevredenheid
In het jaar 2022 gaven de respondenten het cijfer 7,2 (schaal van 0 tot 10) aan de samenwerking met de podotherapeuten. In het jaar 2023 is dit cijfer gedaald naar een 6,2. De tevredenheid is dus met één heel punt afgenomen.

Waarom geen contract
Het niet hebben van een contract met de podotherapeut heeft vooral een financiële oorzaak. In 2022 gaf 38% van de respondenten dat ze alleen cliënten willen behandelen die zélf betalen. Dit percentage is in 2023 ongewijzigd gebleven. De belangrijkste tweede reden is:  de tarieven uit het contract met de podotherapeut zijn te laag.

Onderhandelruimte
De respondenten is gevraagd of er ruimte is om te onderhandelen over het tarief en het aantal behandelingen dat de cliënten mogen ontvangen. In 2022 gaf 2% aan ruimte te voelen om te onderhandelen over het tarief en 53% voelde ruimte om te onderhandelen over het aantal behandelingen.

In 2023 hebben we respondenten gevraagd een cijfer te geven (op een schaal van 0 tot 10) voor de ruimte die ze voelen om te onderhandelen. Hierop is het gemiddelde cijfer voor onderhandelingsruimte over het tarief 1. het gemiddelde cijfer voor onderhandelingsruimte over het aantal behandelingen is 4.

Overige resultaten
In de leidraad voor de contractering van de voetzorg, die door ProVoet en NVvP gezamenlijk is opgesteld, staat opgenomen dat het contractvoorstel voor het nieuwe jaar uiterlijk 1 november in het jaar daaraan voorafgaand bij de medisch pedicure moet worden voorgesteld. In de praktijk blijkt dit nauwelijks te gebeuren: zowel in 2022 als in 2023 geeft ongeveer 55% van de respondenten aan dat ze in de maand december een nieuw contract aangeboden krijgen. En ongeveer 25% van de respondenten geeft aan pas in januari van het nieuwe jaar een nieuw contract aangeboden te krijgen.

Wat gaan wij met deze uitkomsten doen? Wij nemen deze uitkomsten mee in de gesprekken met de diverse stakeholders zoals de NVvP en de zorgverzekeraars. Vervolgens kijken wij wat we hier mee kunnen doen vanuit het ProVoet-beleid.