Overslaan en naar de inhoud gaan

09 april 2020

Update btw-vrijstelling Wet langdurige zorg (Wlz)

In de update van november 2019 gaven wij aan dat in het kader van de onduidelijkheid bij de leden over toepassing van een specifieke btw-vrijstelling een afstemmingsverzoek is neergelegd bij de Belastingdienst. Het gaat om pedicures die cliënten zorg verlenen in opdracht van verzorgings- en verpleeginstellingen. Dit betreft persoonlijke voetverzorging (dus geen medische voetzorg, maar ook geen cosmetische voetzorg) aan personen zowel binnen als buiten de instelling.

Wlz

Nieuwe ontwikkelingen

In het afstemmingsverzoek is verzocht om goed te keuren dat de diensten door pedicures in het kader van zowel intramurale (zorg binnen een verzorgings- en verpleeghuis) als extramurale Wlz-zorg (thuiszorg) btw-vrijgesteld zijn. Recent hebben wij een reactie ontvangen van de Belastingdienst met daarin vermeld de volgende twee standpunten:

  • Intramurale Wlz-zorg
    Als een pedicure op verzoek van een vrijgestelde verzorgings- of verpleeginstelling in het kader van de persoonlijke verzorging voetzorg verricht (dus geen medische of cosmetische voetzorg) aan een persoon die in die instelling verblijft, is de dienstverlening door de pedicure vrijgesteld van btw-heffing.

    Let op, de Wlz-instelling zal dus moeten verklaren dat zij zelf onder de btw-vrijstelling valt.

  • Extramurale Wlz-zorg
    Als een pedicure op verzoek van een verzorgings- of verpleeginstelling in het kader van de persoonlijke verzorging voetzorg verricht (dus geen medische of cosmetische voetzorg) aan een persoon met een Wlz-indicatie die verblijft buiten een instelling, is de dienstverlening door de pedicure vrijgesteld van btw-heffing.

    Let op, de Wlz-instelling zal dus moeten verklaren dat de persoon aan wie de voetzorg wordt verricht een Wlz-indicatie heeft.

Conclusie

Op persoonlijke voetverzorging door pedicures op verzoek van een verzorgings- of verpleeginstelling in het kader van zowel intramurale (zorg binnen een verzorgings- en verpleeginstelling) als extramurale Wlz-zorg (thuiszorg) kan een btw-vrijstelling worden toegepast.

Hoe om te gaan met het verleden?

Er zijn leden die in het verleden wel btw hebben berekend en afgedragen aan de Belastingdienst. Let wel, onder de kleineondernemersregeling van voor 1 januari 2020 is er mogelijk maar een gedeelte of zelfs geen btw afgedragen aan de Belastingdienst. 

De gefactureerde btw is, zo blijkt nu, ten onrechte berekend en kan -onder voorwaarden- voor de afgelopen vijf jaar teruggevraagd worden bij de Belastingdienst. Of deze btw-teruggaaf jou uiteindelijk toekomt is afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de verzorgings- en verpleeginstelling. Is een vergoeding inclusief btw overeengekomen dan komt de btw-teruggaaf jou toe. Is echter een vergoeding exclusief btw overeengekomen dan komt de btw-teruggaaf de instelling toe en heb jij dus zelf geen belang bij een teruggaafverzoek. Daarnaast is nog van belang of en voor welk bedrag in het verleden (althans de afgelopen vijf jaar) btw in aftrek is gebracht. Wordt voor het verleden namelijk alsnog een beroep gedaan op de btw-vrijstelling dan moet de in het verleden in aftrek gebrachte btw (geheel of gedeeltelijk) terugbetaald worden aan de Belastingdienst. 

Of een teruggaafverzoek nut heeft is dus afhankelijk van de afspraken die gemaakt zijn met de verzorgings- en verpleeginstelling en de eventuele btw die de afgelopen vijf jaar is teruggevraagd van de Belastingdienst. Dit dient dus per situatie beoordeeld te worden. 

Stel dat uit de beoordeling blijkt dat een teruggaafverzoek nut heeft dan moeten de oorspronkelijke facturen worden gecorrigeerd en moet een schriftelijk teruggaafverzoek opgesteld worden aan het eigen belastingkantoor. Bij dit verzoek moet een kopie gevoegd worden van de gecorrigeerde facturen alsmede een verklaring van de verzorgings- en verpleeginstelling dat zij de btw nooit in aftrek heeft gebracht.

Al met al is het dus van groot belang om per situatie te beoordelen of een teruggaafverzoek nut heeft en uiteraard is het ook van belang om af te wegen of de te maken kosten in verband met het teruggaafverzoek opwegen tegen het uiteindelijke bedrag van de teruggaaf. Voor hulp bij deze beoordeling kunnen jullie desgewenst contact opnemen met je boekhouder, hij is op de hoogte van jouw persoonlijke situatie.