16 februari 2024

Vergoeding uit basisverzekering vanzelfsprekend?

Vanaf 1 januari 2023 wordt preventieve voetzorg voor mensen met een verhoogd risico op voetulcera deels vergoed uit de basisverzekering. Maar krijgt elke reumapatiënt nu via de podotherapeut de voetzorg vergoed uit de basisverzekering? Nee dat is niet het geval. Dit moet per patiënt beoordeeld worden. Ook voor mensen met andere aandoeningen met een verhoogd risico op een voetulcus, wordt dit individueel beoordeeld. Voor het vaststellen van een risicoprofiel dient de patiënt langs de huisarts en de podotherapeut te gaan.

Niet de aandoening is bepalend, maar het risico op het ontstaan van een voetulcus. De zorg die onder de basisverzekering valt, is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde want dit is landelijk geregeld. De inhoud van de aanvullende verzekering kan wel erg verschillen per zorgverzekeraar. In de aanvullende verzekeringen mogen de zorgverzekeraars nl. zelf keuzes maken. 
Als alles volgens plan verloopt, komt in de loop van dit jaar de nieuwe Zorgmodule uit. Daarin staat o.a. beschreven welke risicoprofielen in aanmerking komen voor zorg uit de basisverzekering. 

Lees meer