01 maart 2023

Wacht met terugvorderen van btw

ProVoet is met het Ministerie van Financien en de belastingdienst in gesprek over de reikwijdte van de btw-vrijstelling. Als voor iedereen duidelijk is welke voetzorg wel en niet vrijgesteld is van btw, kunnen we met de teruggaafprocedure (suppleties) starten.
 

In overleg met de Belastingdienst proberen we te komen tot een vast format waarmee alle betrokkenen hun teruggaafverzoek bij de belastingdienst in kunnen dienen. 

De belastingdienst geeft aan dat veel pedicures nu al een suppletieaangifte (teruggaafverzoek) doen over de afgelopen jaren. Dit maakt het alleen maar ingewikkelder en er ontstaan onnodige discussies omdat iedereen een eigen interpretatie heeft over hoe dit moet gebeuren.

Daarom het dringende verzoek: wacht met het doen van een suppletieaangifte/teruggaafverzoek totdat er via ProVoet gecommuniceerd is op welke manier dit kan. We zijn er bijna, nog even geduld alsjeblieft.