29 juni 2023

Wet elektronische gegevensuitwisseling van start

1 juli 2023 gaat de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in. Deze wet verplicht zorgaanbieders patiëntgegevens elektronisch met elkaar uit te wisselen via een computerverbinding.  

Het ministerie van VWS stelde een meerjarenagenda op en een lijst met gegevensuitwisselingen die geschikt zijn om als eerste elektronisch te verlopen. Het eerste onderwerp wat opgepakt wordt is de medicatieoverdracht.

Op dit moment heeft deze wet nog geen consequenties voor pedicures. Zo gauw er onderwerpen aan bod komen die belangrijk zijn voor pedicures informeren we je daarover. 

Ook softwareleveranciers volgen deze wetgeving op de voet. Zij moeten zorgen dat hun systeem volgens zogenaamde NEN-normen gegevens uit kan wisselen en  hun systeem laten certificeren. Zorgaanbieders moeten gecertificeerde producten gebruiken.

Infographic Wegiz