Klachten

Als u als consument niet tevreden bent over een behandeling aan uw voeten, of over de manier waarop u bent geholpen, dan is de eerste stap natuurlijk om dit direct te bespreken met de pedicure. Zij neemt de klacht serieus en probeert het op te lossen. Als u er niet samen uit komt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris. Daarnaast is het goed om te weten dat uw pedicure door haar ProVoet lidmaatschap automatisch is aangesloten bij de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging. Hiermee biedt zij u als klant een eerlijke en eenvoudige procedure, met een uitkomst die bindend is voor beide partijen.

Klachtenprocedure
Probeer altijd eerst zelf met de pedicure tot een oplossing te komen. U wilt gehoord worden en de pedicure wil weten wanneer er een klacht is over haar. Dat stelt haar in staat haar dienstverlening te verbeteren en onvrede weg te nemen. Vaak lost dit het probleem al op. Als dat niet lukt dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris van ProVoet. Als dat ook niet leidt tot een naar tevredenheid opgeloste klacht, kunt u uiteindelijk naar de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging.

Klachtenfunctionaris ProVoet
U kunt bij de klachtenfunctionaris terecht, mocht er sprake zijn van klachten over een pedicure die niet onderling opgelost kunnen worden. Zij bemiddelt tussen u en de pedicure. Zij doet géén inhoudelijke beoordeling van de behandeling die de pedicure heeft uitgevoerd. Ook valt het opleggen van een maatregel voor de pedicure niet binnen de mogelijkheden van de klachtenfunctionaris van ProVoet. De klachtenfunctionaris past het principe van hoor en wederhoor toe, waardoor veel situaties kunnen worden opgelost.

De klachtenfunctionaris is rechtstreeks te bereiken via klachtenfunctionaris@provoet.nl. Voor een goede verwerking van uw klacht vragen wij om het klachtenformulier volledig in te vullen en te mailen aan klachtenfunctionaris@provoet.nl.

Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging
Bij de Geschillencommissie kunt u terecht als de klacht na behandeling door de pedicure en de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid is opgelost. De Geschillencommissie staat garant voor een onpartijdige afhandeling van de geschillen. Ze voldoet aan de daaraan gestelde nationale en internationale standaarden. Elke sector heeft een eigen Geschillencommissie, omdat er specifieke kennis van de sector nodig is voor een goede beoordeling.

Elke geschillencommissie bestaat uit drie leden: een door de Geschillencommissie aangezochte voorzitter (een jurist die ervaring heeft met rechtspraak), daarnaast wordt een lid voorgedragen door uw brancheorganisatie en door een consumentenorganisatie. Alle leden worden door het bestuur van de Geschillencommissie benoemd en zijn volstrekt onafhankelijk en onpartijdig. De Geschillencommissie kan wel een inhoudelijke beoordeling doen van een klacht.

Bekijk de algemene voorwaarden.