Overslaan en naar de inhoud gaan

22 januari 2021

Extra steun - Tozo niet verder versoepeld

Het kabinet trekt 7,6 miljard euro extra uit voor bedrijven die zijn getroffen door de coronacrisis. Dat geld komt boven op het al bestaande steunpakket. De details hierover zijn donderdag 21 januari bekendgemaakt. ProVoet heeft samen met o.a. de ANBOS gelobbyd voor versoepelingen in de Tozo-3. Wij betreuren het dat deze tot op heden onveranderd blijft. Het kabinet zegt hierover:

"In de aanvankelijke plannen wilde het kabinet de Tozo-regeling voor zelfstandigen versoberen. Er zou vanaf april een vermogenstoets komen bij het bepalen van de hoogte van de Tozo-uitkering. Deze vermogenstoets vervalt."

Aanpassing Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
Van hun vaste lasten kunnen bedrijven voortaan maximaal 85 procent vergoed krijgen. Dat was tot dusver maximaal 70 procent. Bovendien komen bedrijven ook bij een beperkter omzetverlies al in aanmerking voor dit hogere percentage.

Om ook kleinere bedrijven tegemoet te komen, wordt de minimale vergoeding verdubbeld, van 750 naar 1.500 euro. Ook het maximumbedrag gaat omhoog, van 90.000 euro naar 330.000 voor het mkb. Voor de grotere bedrijven geldt een maximum van 400.000 euro.

Aanpassing NOW
Ook de loonsteunregeling (NOW) wijzigt enigszins. De maximale vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonkosten.

Tegemoetkoming starters
Tevens komt er een regeling voor bedrijven die zijn gestart in de eerste helft van vorig jaar. Zij kunnen nog geen omzetverlies rapporteren, waardoor het lastig is om te bepalen voor welke steunmaatregelen ze in aanmerking komen. De regeling moet gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari. Het kabinet streeft ernaar dat deze starters in mei de eerste aanvragen voor steun kunnen doen. Hoe deze regeling er precies uit komt te zien, is nog niet helemaal duidelijk.

Verder ging de extra steun vooral naar getroffen winkels en evenementenorganisaties.